Posledný júnový deň roku 2020, o 18.00 hodine mal v Banskej Bystrici kultúrno-spoločenské zavŕšenie v Stredoslovenskom osvetovom stredisku, v podkroví jeho komornej sály.

Podujatie, pod názvom Poézia naša milá, bolo pôvodne plánované k Svetovému dňu poézie (21. 3. 2020) a spojené s marcovým 200. výročím narodenia Andreja Sládkoviča. Keďže pre COVID-19 bol pôvodný termín zrušený, podujatie sa zrealizovalo až teraz.

Program režijne pripravil a moderátorsky ho sprevádzal banskobystrický spisovateľ a básnik, Miroslav Kapusta. V podkroví Slovenského osvetového strediska v meste pod Urpínom si účastníci mohli vypočuť slová Prof. Juraja Sarvaša, ktorý rozprával nielen o živote Andreja Sládkoviča, ale prítomní poslucháči si z jeho úst mohli vypočuť aj krásny prednes Sládkovičovej básne Marína.

Predstavenia sa rovnako zúčastnila aj prorektorka Akadémie umení v Banskej Bystrici Barbora Špániková, ktorá zdatne Prof. Sarvašovi asistovala. Večeru plného poézie a hudby sa zúčastnili aj iní známi banskobystrickí umelci, ako Zulfizar Zázrivá – operný spev (pôvodom až z Tadžikistanu), Bogdan Kovaľ (pôvodom z Ukrajiny) a Alica Hancková, ml., obaja v hre na klavír. Predstavenie obohatil spevom folklorista a ľudový spevák, Jozef Mak a podkrovím sa rozozvučali tiež tóny akordeónu známeho vojnového veterána SNP Vladimíra Strmeňa, ktorému sa augustom 2020 blížia už 92. narodeniny.

V prednese okrem Prof. Juraja Sarvaša pokračoval aj Juraj Bolf  a umeleckú mozaiku v podobe poézie tiež prezentovala Lea Babjaková, ďalej redaktorka a moderátorka slovenského rozhlasu – Rádia REGINA Katarína Kovačechová a samozrejme aj Miroslav Kapusta.

Priestory v podkroví Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica, ako i samotnú scénu podujatia počas večera plného poézie a hudby, spestrili umelecké diela v podobe obrazov od výtvarníčky – Kataríny Vargovej, členky banskobystrického výtvarného zoskupenia – Atelier 3G.