Na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica uskutočnili minulý týždeň prvý prevoz kriticky chorého pacienta so zlyhávajúcim dýchaním pripojeného na mimotelové okysličovanie krvi medzi dvoma nemocnicami. 

Mimotelová membránová oxygenácia (ECMO) je poslednou šancou pre kriticky chorých pacientov, ktorým pre závažné zlyhávanie dýchania nedokáže pomôcť so zásobovaním tela kyslíkom ani umelá pľúcna ventilácia. „Keďže pacienti indikovaní na ECMO sú kriticky chorí, je bežné, že napriek splneniu indikačných kritérií nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra . Z tohto dôvodu je súčasťou moderného centra dostupnosť tzv. ECMO retrieval teamu, ktorý je schopný v časovo veľmi krátkom intervale vycestovať za pacientom, spustiť ECMO v periférnej nemocnici a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ECMO programom, vysvetľuje MUDr. Jozef Valky, PhD., prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Mimotelovú oxygenáciu začali na klinike využívať začiatkom roku 2021, kedy v dôsledku druhej vlny pandémie zásadným spôsobom vzrástol počet pacientov s respiračným zlyhávaním. Metodiku využívali prevažne u pacientov hospitalizovaných na klinike. „V spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou Bratislava sme našli riešenia všetkých logistických detailov transportu, ako nevyhnutnú úpravu sanitného vozidla a jeho vybavenia, ktoré sú základnou podmienkou pre efektívny, rýchly a najmä bezpečný transport pacienta. Minulý týždeň v stredu sme zrealizovali prvý prevoz, kedy náš tím prišiel do nemocnice vo Zvolene, zabezpečil kanyláciu a pripojenie 39 – ročnej pacientky s Covid-19 a jej následný transport do Rooseveltovej nemocnice,“ približuje MUDr. Robert Nagypál. V banskobystrickom centre tak odteraz nájdu svoju pomoc pacienti z rôznych kútov Slovenska.

Na klinike bolo doteraz na ECMO napojených už 26 pacientov, čo ďaleko prevyšuje minimálny ročný obrat štandardného centra. Vzhľadom na ďalšie splnené kritéria,  ako vlastné kompletné laboratórne zázemie, okamžitá dostupnosť multidisciplinárneho konzília a vysoká erudícia odborníkov, získalo banskobystrické  pracovisko  4. februára 2022 ako prvé certifikát a členstvo v najväčšej svetovej organizácii združujúcej ECMO centrá – Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Stalo sa tak prvým oficiálnym centrom svojho druhu na  Slovensku.

„Postupe sa do ECMO tímu vyprofilovali lekári s bohatými medicínskymi skúsenosťami a sestry, ktoré našli svoje miesto v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti ale predovšetkým s obrovským elánom, chuťou prijať novú výzvu, odborne a profesionálne rásť. Práve túto chuť a odhodlanie považujem za kľúč k úspechu  ECMO  programu a sme hrdí, že takýto ľudia pracujú na našej klinike,“ vyjadrila Monika Matošová, vedúca sestra.

„Teší ma odhodlanie kolektívu kliniky neustále zlepšovať svoju erudíciu, kedy z dôvodu potreby doplnenia požadovaných skúseností, neváhali vycestovať na týždňové školenie vo fakultnej nemocnici v Brne. Som rada, že kolegovia naďalej posúvajú kvalitu starostlivosti a umožnili pacientom so zlyhávajúcim dýchaním dostať modernú a komplexnú starostlivosť práve v našej nemocnici,“ doplnila Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Podľa dostupných dát II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU má najnižšiu úmrtnosť pacientov s akútnym respiračným zlyhaním z dôvodu COVID pneumónie v rámci Slovenska.

Komplexnosť metodiky poskytovanej na jednom mieste umocňuje aj v rovnakom areáli sídliaca Detská fakultná nemocnica. Jej odborníci majú s mimotelovou oxygenáciou dlhoročné skúsenosti u novorodencov a detských pacientov a boli veľmi nápomocní pri zavádzaní metodiky u dospelých.

Ako funguje mimotelová oxygenácia?

Pacientovi je do stehennej žily zavedená kanyla, ktorá odoberá krv. V prístroji prichádza krv do  styku s plochou membrány, ktorá umožňuje zmiešanie plynov medzi krvou a zmesou vonkajšieho vzruchu a kyslíka.  Krv sa okysličuje a zbavuje oxidu uhličitého a následne sa okysličená vracia do jugulárnej žily na krku. Krv tak prechádza prístrojom namiesto toho, aby prechádzala pľúcami pacienta. Pľúca sú tým odľahčené a môžu sa uzdravovať, pretože ich organizmus používa počas napojenia na ECMO iba v minimálnej miere.

ECMO, samozrejme, nie je všeliek a nie je použiteľný celoplošne. Pre dobrý výsledok sú veľmi dôležité správne indikácie a načasovanie, aby sa minimalizovali komplikácie a vyčerpanie rezerv pacienta.