Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré akákoľvek firma musí mať, je schopnosť presvedčiť potenciálnych zákazníkov, že ponúka kvalitné produkty alebo služby. Docieliť to a obzvlášť, keď potenciálny zákazník nemá vlastnú skúsenosť ani referencie od iných ľudí, môže byť ťažké.

Norma ISO 9001 je vhodná pre všetky spoločnosti, či živnostníkov

Jedným zo spôsobov, ako môže firma zvýšiť dôveryhodnosť a prestíž v očiach potenciálnych zákazníkov, či obchodných partnerov, je získanie certifikátu ISO 9001. Na jeho získanie potrebuje firma spĺňať rovnomennú medzinárodnú normu, ktorú poznáme aj pod označením Systém manažérstva kvality.

Výhodou normy ISO 9001 je, že je určená pre všetky typy spoločností. Či ide o firmu vyrábajúcu kvalitné čelné prevodovky, alebo iné produkty, prípadne takú, ktorá poskytuje nejaké služby, o získanie certifikátu ISO 9001 sa môže uchádzať akýkoľvek typ spoločnosti. A tak isto aj živnostníci.

Čo znamená kvalita a jej riadenie v norme ISO 9001?

Ešte predtým, ako budete hľadať ISO 9001 cenu a podmienky získania tohto certifikátu, treba podotknúť jednu dôležitú vec: ISO 9001 sa v prvom rade zameriava na riadenie kvality a nie na certifikáciu výrobku. Čo si pod tým predstaviť?

Kvalita v ISO 9001 predstavuje všetky črty produktu alebo služby, ktoré vyžaduje zákazník. Riadenie kvality potom znamená všetko to, čo robí organizácia pre to, aby zabezpečila, že jej produkty alebo služby vyhovujú požiadavkám zákazníka.

To však neznamená, že nemôžeme ISO 9001 považovať za určitú známku kvality produktu. Ak získa firma tento certifikát, pre zákazníka to predstavuje časť záruk, že má „dočinenia“ s firmou, ktorá dbá o kvalitu. Predsa len, získanie certifikátu ISO 9001 znamená, že procesy ovplyvňujúce kvalitu a ich súlad s medzinárodnou normou skontroloval nezávislý audítor.