Desiatky mladých ľudí v kraji využili v uplynulých mesiacoch možnosť naučiť sa písať kvalitný projektový zámer a získať podporu pre svoj nápad v rámci iniciatívy Projekt je zmena! Výsledkom je zatiaľ 49 podporených nápadov naprieč celým krajom. 

Jednou z aktivít, do ktorých sa uplynulý školský rok mohli s dobrými nápadmi zapojiť mladí ľudia od 15 rokov, bol aj program s názvom Projekt je zmena!, ktorý realizuje Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s organizáciou Iuventa. Jeho cieľom je najmä to, aby sa mladí ľudia naučili napísať kvalitný projektový zámer a následne si jeho realizáciu vyskúšať v praxi. Záujemcovia tak mali a stále majú plnohodnotnú možnosť získať dôležité kompetencie pre prax. 

„Zatiaľ sme podporili štyridsaťdeväť malých projektov. Účastníci mali možnosť spojiť štyri malé projekty do jedného, a tak získať spolu až šesťsto eur na svoj projekt. Takže vo finále to bolo štrnásť väčších projektov,“ uviedla Monika Frindtová z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Do Projekt je zmena! sa zapojili napríklad študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Tornali, ktorí pripravili malé projekty v celkovej sume 600 eur. Ide o vybudovanie relaxačnej zóny bez mobilov, kde by sa žiaci mohli cez prestávky stretávať či usporiadanie priateľského turnaja v stolovom futbale pre žiakov okolitých základných škôl. Štyria mladí ľudia zo Strednej odbornej školy v Hnúšti, v spolupráci s Centrom voľného času a asi stovkou dobrovoľníkov, zorganizovali Krompeľfest – festival tradičných zemiakových jedál, ktorý do centra Hnúšte prilákal viac ako 1 500  návštevníkov z mesta a okolia. 

Parkour meeting Banska Bystrica 2019

Medzi podporené projekty sa zaradila aj akcia mladých parkouristov z Banskej Bystrice, ktorí v máji pripravili akciu s názvom Hýb sa! V centre mesta vďaka nim pribudli rôzne stanovištia na tréning parkouru, freerunu, MMA ale aj jogy. Na deti, ktoré sa akcie zúčastnili a dostali sa až na koniec, čakali odmeny v podobe športových pomôcok. 

Úspechom sa skončil aj včelársky workshop s ukážkou života včiel v úli v areáli prírodného amfiteátra v Heľpe, s možnosťou vyrobiť si vlastnú sviečku z včelieho vosku a ukážkami prípravy propolisovej tinktúry.  

„Neformálny vzdelávací program Projekt je zmena! pomáha aktivovať hlavne mladých ľudí, ktorí by možno inak neboli motivovaní niečo zmeniť vo svojom okolí. Finančná podpora na malý projekt, ktorý prináša viditeľnú zmenu, je motivácia aj záväzok. Motivácia skúsiť aj väčšie veci a záväzok v zmysle starať sa o vec verejnú, ktorú mladí ľudia sami vytvorili,“ uviedla Darina Diošiová, regionálna koordinátorka Odboru podpory práce s mládežou organizácie Iuventa. Zároveň dodala, že najväčším prekvapením bol záujem mladých ľudí práve z geograficky alebo sociálne znevýhodnených lokalít.  

„Práve títo mladí ľudia majú najväčší hlad po zmene a najväčšiu chuť priložiť ruku k dielu,“ povedala.

Účastníci iniciatívy Projekt je zmena! sa v rámci dvoch víkendov naučili pripraviť projekt, odprezentovať ho, vyúčtovať a napísať k nemu záverečnú správu. Témy malých projektov nadväzujú na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a na Rozvojové priority BBSK v oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory neformálneho vzdelávania.

V septembri tohto roku program Projekt je zmena! otvára ďalšie dve skupiny. S dobrým nápadom a so svojím tímom sa treba prihlásiť do 9.  septembra.