V stanovisku, ktoré v piatok doručil Ľubomír Vážny (Smer-SD) redakcii BBonline.sk, odmieta, že by prekročil zákon o voľbách do samosprávy.

Zdroj foto: lubomirvazny.sk

V stredu sme vás informovali (článok tu), že kandidát na primátora Ľubomír Vážny odštartoval volebnú kampaň, pričom zákon to umožňuje iba 17 dní pred voľbami. Súčasný poslanec NR SR si však nemyslí, že by porušil volebný zákon. „Billboardy a rovnako aj leták, ktorý obyvatelia Banskej Bystrice dostali do svojich schránok, som využil na predstavenie mojej osoby. Informácia o tom, že kandidujem na post primátora mesta predsa odznela vo všetkým médiách, čiže bola verejne známa,“ píše v stanovisku Vážny.

Zákon o voľbách do samosprávy č.346/1990 definuje volebnú kampaň ako „činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameranú na podporu alebo slúžiacu na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku, hromadných informačných prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácií.“ Pri prípadnom porušení kandidátom žiadne sankcie nehrozia.