Mesto Banská Bystrica sa dostalo do druhého kola súťaže Access City Award 2013. Zo 102 miest 23 krajín Európskej únie patrí Banská Bystrica medzi 33 najúspešnejších, ktoré dokázateľne zlepšili bezbariérovosť a prispeli tak k zlepšeniu kvality života hendikepovaných ľudí.

Nové kåbové autobusy v MHD Banská Bystrica, SAD Zvolen, 3.12.2012
K zlepšeniu bezbariérovosti prispela aj modernizácia MHD.

Porota hodnotila jednotlivé mestá v štyroch kľúčových oblastiach, a to budovanie verejného priestranstva, doprava a s ňou spojená infraštruktúra, informácie a komunikácia, verejné zariadenia a služby. Do finálnej sedmičky sa dostali mestá Belfast (VB), Burgos (Španielsko), Drážďany (Nemecko), Gothenburg (Švédsko), Grenoble (Francúzsko), Malága (Španielsko) a Poznaň (Poľsko).

Súťaž Access City Award je zameraná na ocenenie miest nad 50 000 obyvateľov, ktoré dokázateľne zvyšujú úroveň bezbariérovosti v rôznych oblastiach. Prístupnosť je pritom hlavný pilier Stratégie Európskej únie na podporu hendikepovaných na obdobie rokov 2012-2020. Jej hlavným cieľom je vytvoriť bezbariérovú Európu pre všetkých jej obyvateľov.

„Mesto Banská Bystrica má prívlastok „mesto bez bariér“ aj v rozvojovom programe na roky 2008 – 2014.  Kvalifikácia do druhého kola súťaže Access City Award potvrdzuje, že si tento prívlastok zaslúžime a že robíme všetko pre to, aby sme sa zaradili do rodiny európskych miest, ktoré zvyšujú kvalitu života svojich občanov odstraňovaním bariér vo všetkých oblastiach života,“ povedala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas konferencie o bezbariérovom turizme 3. decembra 2013 v Bruseli.