Trend, ktorý naznačili hlásenia lekárov prvého kontaktu v Banskobystrickom kraji v 51. kalendárnom týždni- klesajúci výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO), pokračuje naďalej.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

V medzitýždňovom porovnaní je až o 63 percent menej chorých na ARO a o 66 percent menej chorých na CHPO. Trend týchto ochorení takmer navlas kopíruje rovnaké obdobie vlaňajška. V poslednom tohtoročnom kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach len 1795 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 670 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 140 prípadoch, čo je chorobnosť 52 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú 409 prípadov, Rimavská Sobota (291), Žarnovica (253 prípadov) a Banská Bystrica (211). Najmenej chorých na ARO zaevidovali hlásiaci lekári v okrese Krupina. Chrípka a jej podobné ochorenia majú najvyšší výskyt v okresoch Banská Bystrica, Lučenec a Žarnovica. Z hľadiska veku je v absolútnom počte chorých na ARO vo opäť vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva ( 620) a detí základných škôl (382). Najmenej chorých na ARO je medzi seniormi. Na CHPO je približne rovnaká chorobnosť vo všetkých vekových skupinách detí, najviac chrípkou zasiahnutých pacientov v absolútnych číslach je medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.

V porovnaní so 51. kalendárnym týždňom sa o jedno percento (na 3,8) zvýšil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 32 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 16 a v 21 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 5,9 percenta, evidujú lekári medzi seniormi a 5,3 percenta medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom. Chorobnosť v tomto týždni hlásilo epidemiológom len 42 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých. Tento pomerne nízky počet hlásiacich lekárov môže skresľovať skutočný výskyt ochorení na ARO i CHPO, navyše si ľudia v tomto čase sviatkov namiesto práceneschopnosti berú radšej dovolenky. Podľa monitoringu epidemiológov lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI), čo však neznamená, že by odborníci poľavili v epidemiologickej bdelosti.