Začiatok vernisáže výstavy prebehne v utorok 6. októbra o 15-tej hodine v átriu Štátnej vedeckej knižnice. Výstava sa uskutoční za účasti  autora výstavy Vladimíra Valentíka, riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov Pavla Čániho a riaditeľa časopisu Hlas ľudu Samuela Žiaka.

150_rokov_pozvanka_lyrova03-page-001

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v októbri sprístupní dokumentárnu výstavu venovanú slovenskej novinovej a časopiseckej vydavateľskej činnosti v srbskej Vojvodine. Knižnica dlhé roky udržiava partnerské kontakty so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Svedčia o tom viaceré podujatia, ktoré pre verejnosť pripravila. Najaktívnejšia je spolupráca so Slovákmi žijúcimi v srbskej Vojvodine. V rámci Vojvodiny knižnica spolupracuje s Múzeom vojvodinských Slovákov a so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, s Maticou slovenskou v Srbsku a s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

Dokumentárnu výstavu 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine pripravil autor výstavy Vladimír Valentík, redaktor, pedagóg, výtvarný teoretik a kritik pri príležitosti osláv 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine a k 70. výročiu založenia časopisu Hlas ľudu. Prvý krát bola predstavená v Štúdium M v Novom Sade v roku 2014.

V roku 1864 začal spisovateľ a profesor Jozef Podhradský vydávať prvé slovenské časopisy vo Vojvodine – Slávik a Zornička. Táto vydavateľská činnosť sa považuje za začiatok bohatej tradície vydávania slovenských novín a časopisov vo Vojvodine. Výstava bola prezentovaná nielen v Srbsku, ale aj medzi Slovákmi v Rumunsku a Maďarsku. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 30. októbra 2015.