V utorok 12. decembra 2017 o 17.00 h sa v Bethlenovom dome uskutoční prezentácia tvorby Dudas Brothers (2004 – 2017) a ich nového projektu Bílá nemoc s kľúčovým momentom performace.

Tento spôsob práce a tvorby pre autorskú dvojicu znamená aj výskum a kreovanie nových projektov – ich zámerom je pripraviť nový blok performance s presahom do videa, textu a audia. V prenesenom význame ide o laboratórium v rámci prezentácií, kde si chcú odskúšať nové projekty. Celá táto séria aktivít sa stane základom pre ich samostatnú výstavu.

Juraj Dudáš je intermediálnym umelcom s výbornými základmi, ktoré dostal na Akadémii výtvarných umení či predtým na VŠVU. Inklinuje k post-konceptu, ktorý implikuje do práce s textom alebo sa koncept stáva súčasťou performance. V posledných rokoch sa zaujíma najmä o monumentálny objekt – architektúru (vytvára priestor v priestore), ktorým vťahuje diváka do deja a sprostredkováva mu tak ďalšiu rovinu emócií z výstavy.

Ivan Dudáš už počas štúdií na bratislavskej VŠVU ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu a bol mu udelený titul Artis Doctor. V súčasnosti sa venuje rekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Už niekoľko rokov prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, kde sa paralelne venuje aj vedecko-výskumnej činnosti.