V utorok 14. novembra 2017 o 17.00 h. sa v Bethlenovom dome uskutoční workshop Úvod do konceptov a technológií terénneho nahrávania.

Workshop povedie performer, skladateľ a zvukový umelec Jonáš Gruska a bude zameraný na skúmanie psychoakustických vlastností nahrávania zvuku a poľa. Lektor uvedie praktické ukážky rôznych záznamových zariadení založených na rezonančných vlastnostiach priestorov a materiálov.

Workshop terénneho nahrávania je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne.

Jonáš Gruska vyštudoval odbor sonológia na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Vo svojej tvorbe sa zameriava na chaotické rytmy, skúmanie psychoakustických vlastností zvuku a terénneho nahrávania. Vytvoril viaceré site-specific zvukové inštalácie, založené na rezonančných vlastnostiach priestorov a materiálov. Vedie workshopy  terénneho nahrávania, elektromagnetického počúvania a programovania pre umelcov. Vytvoril Elektrosluch – zariadenie na počúvanie elektromagnetických polí, skrytej dimenzie reality všade okolo nás. Vystupoval a vystavoval vo viacerých európskych krajinách. V roku 2009 založil vydavateľstvo LOM, ktoré je zamerané na stredo a východoeurópske experimentálne umenie a hudbu a ponúka aj vlastné nahrávacie zariadenia. Od roku 2013 organizuje ZVUK, outdoor festival venovaný experimentálnej hudbe.