V poslednú aprílovú sobotu sa vo vodnom žľabe pri Dolnom Harmanci po roku opäť uskutočnia ukážky plavenia dreva. Európsky unikát v doline Rakytovo predvedú mestskí lesníci v jeho celej kráse.

Vodný žľab Rakytovo, vybudovaný približne v 19. storočí, má dĺžku 2 450 metrov. Celá konštrukcia je zo smrekového a jedľového dreva, bez použitia klincov či iného materiálu. Aj vďaka mestským lesníkom sa zachoval ako jeden z mála vodných žľabov určených na plavenie dreva v Európe. Pred 24 rokmi bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vyťažené drevo z mestských lesov sa v minulosti k vodnému žľabu dopravovalo pomocou koní, ručne či rizňami. Robotníci ho potom porezali a poštiepali na metrovicu. Nasledujúcu jar ju hádzali do žľabu. Na plynulý pohyb splavovania dreva dohliadalo 40 až 80 ľudí rozostavených pozdĺž žľabu. V jeho ústí sa žľab prehradil, čím vzniklo jazierko, z ktorého hákmi upevnenými na dlhých paliciach robotníci polená vyhadzovali a ukladali do rovnaní. Rovnané drevo sa splavovalo potokom až do Banskej Bystrice, kde sa zachytilo na hrabliach.

„Plavenie dreva vodným žľabom predstavovalo bežný spôsob, ako dostať drevnú hmotu z hornatého terénu bližšie k mestu. V tej dobe išlo o strategickú surovinu pre miestnych ľudí. Drevo bolo jediným zdrojom na vykurovanie. Vodné žľaby, aký máme aj v Rakytove, boli vybudované vo viacerých dolinách, nakoľko drevo z ťažko prístupných lokalít sa iným spôsobom ani nedalo dostať do dolín. Rakytovský vodný žľab dnes slúži ako pamiatka zručnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov, a nepochybne upúta pozornosť vnímavých návštevníkov mesta pod Urpínom a jeho okolia,“ povedal riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Blažej Možucha.

Národnú kultúrnu pamiatku pri Dolnom Harmanci za dlhé roky značne poškodil zub času a zostala čiastočne znefunkčnená. Samospráva sa rozhodla pre jej celkovú rekonštrukciu už v roku 2006.

„Vodný žľab je aj v súčasnosti vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia. Približne pred dvoma rokmi, počas extrémnej búrky, na žľab popadalo viacero stromov a jeho veľká časť bola poškodená. Okolo tohto európskeho unikátu sú tiež strmé bralá. Z času na čas sa nejaký obrovský balvan odtrhne a zničí časť národnej kultúrnej pamiatky. Prívalové dažde počas tohtoročnej zimy sa taktiež negatívne podpísali pod poškodenie vodného žľabu. My, lesníci, sa ho ale snažíme každoročne obnovovať. Ide o symbol mestských lesov. Je to pamiatka, ktorú navštevuje mnoho ľudí a nám záleží na tom, aby bol vodný žľab funkčný aj dnes,“ uviedol hlavný inžinier mestských lesov Jozef Jankov.

Od roku 2007 lesníci pre verejnosť raz za rok prezentujú v Rakytove najstarší spôsob prepravy dreva. Ukážky jeho plavenia pomocou vodného žľabu sa tento rok uskutočnia v sobotu 27. apríla 2024. Podujatie odštartuje o 9.30 h otvorením plavebnej sezóny a drevorubačskými raňajkami. Od 10.45 do 12.30 h bude pokračovať plavenie dreva.