Devätnásť nových nízkopodlažných trolejbusov Škoda Tr 30 SOR dnes slávnostne odovzdali do užívania v areáli Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a. s. (DPM BB).

Nové vozidlá sú výsledkom projektu Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica, ktorý sa realizoval vďaka podpore Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z celkových výdavkov projektu na úrovni 9 773 053 eur bola spoluúčasť DPM BB, a.s. 410 000 eur.

„Som rád, že po viac než dvoch desiatkach rokov vyráža do ulíc nášho mesta 19 nových komfortných a ekologických trolejbusov. Verím, že Banskobystričania budú v stále väčšej miere využívať prostriedky mestskej hromadnej dopravy a prispejú tak nielen k plynulosti premávky v meste, ale aj k ochrane životného prostredia. Zavedenie nových vozidiel znamená aj zníženie emisií o 1,22 tony za rok. Slávnostné odovzdanie trolejbusov v posledný deň školského roka vnímam aj ako možnosť vystaviť Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica symbolické vysvedčenie, na ktorom svieti veľká jednotka“, konštatoval primátor Peter Gogola.

Cestujúca verejnosť sa od zajtra bude môcť voziť v celonízkopodlažných vozidlách (dĺžka: 12 180 mm, prevádzková hmotnosť 10 200 kg, konštrukčná rýchlosť 70 km/h), ktoré majú štyri dvere na nástup aj výstup, sú vybavené informačnými tabuľami, dopytovým systémom otvárania dverí. Trolejbusy majú rekuperáciu elektrickej energie do siete, kúrenie vodou a obsaditeľnosť vozidla je 28 miest na sedenie a 67 miest na státie.

Podľa predsedu predstavenstva DPM BB, a.s. Adriána Polónyho je dôležitý fakt, že do systému verejnej dopravy Banskej Bystrice bolo v uplynulých dvoch rokoch investovaných cca 20 miliónov eur zo zdrojov EU. V priebehu pol roka by vozidlový park MHD mal byť obohatený o ďalšie nové autobusy na plynový pohon. Podľa Michala Němca, člena predstavenstva DPM BB, a.s. je výhodou, že trolejbusy z dielne firmy Škoda Electric, a.s. Plzeň boli montované v podmienkach banskobystrického dopravného podniku, ktorý tak disponuje aj technickým personálom, schopným realizovať údržbu a opravu vozidiel.

Novinky v MHD – dopytové otvárenie dverí

Ako informuje stránka imhd.sk, nové trolejbusy Škoda 30 Tr SOR sú vybavené tzv. dopytovým otváraním dverí. To znamená, že cestujúci si sám otvára dvere stlačením príslušného tlačidla. Je to výhodné najmä v zime, keď zbytočne neuniká teplo z vozidla. Tiež sa šetrí mechanizmus otvárania dverí na menej frekventovaných zastávkach.

Dopytové otváranie dverí ovláda vodič. Podľa situácie buď otvorí dvere sám, alebo aktivuje dopytové otváranie a dvere si otvoria cestujúci. Dvere sa môžu otvoriť len pri stojacom vozidle, s otvorenými dverami sa vozidlo nemôže pohnúť. Dvere zatvára priamo vodič.

Nastupovanie:
po príchode na zastávku stlačí cestujúci tlačidlo na dverách – uprostred dverí na sklenej výplni dverí. Pri stlačení sa aktivujú zelené svetlá po obvode tlačidla.

Vystupovanie:
po príchode na zastávku stlačí cestujúci zelené okrúhle tlačidlo na madle (tyč na držanie) pri dverách. Pri stlačení sa rozsvieti. Tlačidlo dopytu je možné stlačiť aj pred príchodom na zastávku. V tom prípade sa rozsvietia nápisy nad dverami a dvere sa otvoria hneď po uvoľnení dopytového otvárania na zastávke (dopyt musí uvoľniť vodič).

Znamenie vodičovi:
na madlách sú tlačidlá červenej farby, v priestore na kočík tlačidlo modrej farby. Znamenie je potrebné dať pri vystupovaní s kočíkom, s invalidným vozíkom a v prípade vystupovania ťažšie pohyblivej osoby.