Časy, keď sa Banská Bystrica mohla pýšiť najúspešnejšou a najkvalitnejšou základnou školou podľa hodnotenia inštitútu INEKO, sú už dávno preč. Stále sa však môžeme pochváliť až dvomi školami v najlepšej desiatke podľa hodnotenia.

Banskobystrická výberová Základná škola Slovenského slobodného vysielača bola na čele rebríčka tri roky po sebe, od roku 2012 do roku 2014. Aj jej hodnotenie sa síce medzi rokmi mierne zlepšovalo, v rebríčku sa však postupne prepadala a líderstvo v hodnotení spomedzi tunajších škôl postupne prebrala ZŠ Ďumbierska, ktorá v rámci všetkých základných škôl na Slovensku skončila v hodnotení v roku 2020 na druhom mieste.

V aktuálne zverejnenom rebríčku hodnotenia základných škôl za školský rok 2021/2022 má Banská Bystrica v TOP 10 znovu dvojnásobné zastúpenie. Spomínaná Základná škola Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici skončila na siedmej priečke. Zostáva ale najlepšou základnou školou v kraji. Základná škola SSV na Skuteckého 8 skončila tentokrát desiata, tretia v rámci Banskobystrického kraja.

Spomedzi stredných škôl sa v rebríčku najvyššie umiestnila medzi odbornými školami Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, ktorej patrí siedme miesto.

Tunajšie Gymnázium J. G. Tajovského je až 15. najlepším gymnáziom na Slovensku za uplynulý školský rok a ďalšie tunajšie gymnáziá sa v rebríčku umiestnili výrazne nižšie. Pri stredných školách sa okrem študijných výsledkov a úspechov študentov či personálnych a finančných kritérií škôl, vyhodnocovalo napríklad aj uplatnenie ich absolventov.

„Sme radi, že sa ministerstvo školstva po dvojročnej prestávke vrátilo k realizovaniu Testovania 9 a písomnej časti maturít a po ročnej pauze aj k testovaniu piatakov (Testovanie 5). Celoplošné merania sú totižto dôležité nielen pre zabezpečenie spätnej väzby pre školy, zriaďovateľov a rodičov, ale sú tiež jedným z predpokladov pre odstraňovanie informačnej nerovnosti a následný rast kvality vzdelávania. Navyše, ich pravidelná realizácia je kľúčová aj pre meranie tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní,“ hovorí Matej Tunega, analytik INEKO.

Inštitút INEKO upozorňuje, že rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú najmä o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces. A to napríklad rozdiely v sociálnom zázemí. INEKO tiež upozorňuje, že štatistiky nemôžu zohľadniť aj možnú ďalšiu pridanú hodnotu konkrétnych škôl. Kompletné rebríčky a výsledky ostatných škôl sú dostupné na portáli skoly.ineko.sk.