Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, pripravilo pre svojich návštevníkov a priaznivcov histórie zaujímavú prednášku o Jánovi Thurzovi. Príbeh o jednom z najvýznamnejších šľachtických rodov na Slovensku rozpovie v stredu 20. septembra v Thurzovom dome Jozef Ďuriančik.

Vizionár Ján Thurzo, od narodenia ktorého uplynulo 586 rokov, vynikal v podnikaní aj priemysle. Bol úžasne rozhľadeným a vzdelaným človekom. Dodnes je považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností Banskej Bystrice aj celého Slovenska v priemyselnej oblasti. Bol tiež kremnický komorský gróf, levočský, krakovský a banskobystrický mešťan, zvolenský župan, podnikateľ európskeho významu a známy znalec modernej dolovacej techniky. Patril dokonca k hlavným veriteľom uhorského panovníckeho dvora. Ján Thurzo bol však najmä zakladateľom Thurzovsko-Fuggerovskej mediarskej spoločnosti.

„Cesta Thurzovcov na vrchol aristokracie mala atypický priebeh. Začínali ako príslušníci drobnej šľachty na Spiši a potom, na rozdiel od iných aristokratických rodov Uhorska, vstúpili do meštianskeho stavu, v rámci ktorého sa zapojili do diaľkového obchodu s kovmi a odtiaľ do banského a hutníckeho podnikania na východnom a najmä strednom Slovensku, kde podnikali spolu s Fuggerovcami. Potom sa vrátili medzi uhorskú aristokraciu, kde štyria z nich boli vysokí krajinskí hodnostári a ďalší štyria vysokí preláti  – biskupi,uviedol publicista a sprievodca mesta Banská Bystrica Jozef Ďuriančik.

Mužom, ktorý sa zaslúžil o najvýznamnejšie postavenie Thurzovcov, bol Ján Thurzo, ktorý vstúpil do spoločného podnikania s Fuggerovcami a spolu vytvorili svetovo známu banskú a hutnícku spoločnosť Ungarische Handel a jej dcérsky podnik Neusohler Kupherhandel.

„Práve Thurzov dom, klenot renesančnej architektúry banskobystrického námestia, sa stal miestom stretnutia Jána Thurzu a Jakuba Fuggera, kde podpísali ich poslednú zmluvu o ďalšom napredovaní spoločného podniku,“ dopĺňa Jozef Ďuriančik.

Podrobnosti sa milovníci histórie dozvedia v stredu 20. septembra o 17.00 h v rozprávaní Jozefa Ďuriančika v slávnom Thurzovom dome.