V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vo štvrtok 6. apríla vyhlásili výsledky prestížnych súťaží Najkrajšie kalendáre Slovenska na rok 2017 a Najkrajšie knihy a propagačné materiály vydané v uplynulom roku 2016.

Obidve súťaže si pripomenuli vzácne jubileá. Súťaž kalendárov, jediná v našej republike, oslávila 25. výročie svojho trvania a súťaž kníh o Slovensku zameraná na diela literatúry faktu si pripomenula 10. výročie svojej existencie.

Medzi ocenenými kalendármi boli aj diela Víno Masaryk, Čečejovce na starých pohľadniciach, Spišská Nová Ves – Mohlo to byť aj inak, Miroslav Saniga 2017 a Reliéfny kalendár pre zrakovo postihnutých s tematikou život v karikatúrach. Z kníh boli ocenené diela z mesta Lučenec – Synagóga v premenách času, Márie Ščuryovej – Stará Bystrica a okolie, Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora: Slovensko – Slovakia – Slowakei exkluzív.

Z propagačných materiálov získal prvé miesto prospekt Mesto Vysoké Tatry a Turistický sprievodca Mesta Revúca. Tieto a iné víťazné kalendáre, knihy a propagačné materiály budú v Štátnej vedeckej knižnici vystavené do začiatku mája.