V súťaži o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky ZlatyErb.sk 2011 obsadilo mesto Banská Bystrica 2. miesto v kategórii Najlepšia stránka miest a mestských častí. Ocenenie si v Bratislave  počas  medzinárodného kongresu ITAPA 2011 prevzala za banskobystrickú samosprávu viceprimátorka Katarína Čižmárová.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Z internetových stránok slovenských miest a obcí (podľa štatistiky naj.sk) je adresa www.banskabystrica.sk  tretia najnavštevovanejšia. Návštevník oficiálnej stránky na nej nájde elektronickú úradnú tabuľu, ktorá obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie i dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica. Táto služba bola spustená 1.augusta 2007.

Na adrese www.banskabystrica.sk nájde užívateľ  aj geografický informačný systém mesta, diskusné fórum zriadené pre podnety občanov týkajúce sa práce mestského úradu i poslancov mestského zastupiteľstva. Na stránke nechýbajú ankety k aktuálnym témam či Linka čistoty,  na ktorú môžu Banskobystričania  oznamovať svoje podnety k čistote a verejnému poriadku. Posledne menovaná služba bola spustená  1.júla 2011.