Len pár minút chôdze od historického centra Banskej Bystrice sa nachádza nevábny – očividne zanedbaný až nepríjemný – areál bývalého Medeného hámra. V skutočnosti je to mimoriadne významná pamiatka priemyselného dedičstva, ktorá po stáročia šírila dobré meno mesta po celom svete.

Medený hámor v Banskej Bystrici bol priemyselným závodom na výrobu medených výrobkov, ktorý bol súčasťou Banskobystrického mediarskeho podniku. Iniciatíva iniciatíva za! Medený hámor pozýva na výstavu Klíčenie industrializácie: Pokračovanie výstavy technických pamiatok Medeného hámra a Španej Doliny. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 26. septembra v Radnici na Námestí SNP 1 od 17.00 h.

Výstava, ktorá potrvá do konca októbra, prezentuje výsledky desaťročného výskumu hodnôt a architektonických pozostatkov historického výrobného areálu Medeného hámra, ako aj súvisiacich objektov a zariadení zachovaných v katastri Španej Doliny študentmi Fakulty architektúry STU v Bratislave, pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, CSc.. Študenti zároveň overovali možnosti konzervácie zachovaných reliktov a potenciál nového využitia týchto technických pamiatok pre potreby súčasnej spoločnosti prostredníctvom živej spoločenskej alebo komerčnej funkcie, pričom sa stavbám a ich vnútorným priestorom ponechal ich neopakovateľný, miestami až tajuplný industriálny charakter.

Cieľom výstavy je podnietiť verejnú diskusiu a položiť otázky, ako sa prejavili tieto stáročia technického pokroku v našom meste a v jeho okolí na životoch našich predkov a na meste samotnom. Ale tiež z čoho prúdil kapitál, vďaka čomu dnes Banská Bystrica vďačí za svoje historické centrum a zároveň zamyslieť sa nad tým, čo môžeme urobiť pre zachovanie týchto hodnôt, nakoľko areál Medeného hámra je poslednou priamou stopou po slávnej industriálnej minulosti “Banskej” Bystrice.

Aktuálne informácie k podujatiu nájdete aj na Facebooku.