Dvadsiaty druhý ročník olympiády detí materských škôl o putovný pohár primátora mesta Jána Noska, sa v našom meste uskutoční už počas najbližšej stredy 14. júna.

Začiatok podujatia organizátori naplánovali na 9-tu hodinu. Dejiskom športovej olympiády sa aj tento rok stane štadión SNP, v prípade nepriaznivého počasia to bude športová hala Dukla na Štiavničkách.

Pred samotným slávnostným otvorením podujatia prebehne prezentácia detí, ktoré sa do aktuálneho ročníka športovej olympiády zapojili. Prezentácia účastníkov bude v čase od 7.30 do 8.30 hod. Po prezentácii účastníkov olympiády, bude program pokračovať nástupom detí na Štadión SNP v sprievode hudby. Hneď na to má nasledovať olympijský tanček, olympijská hymna, sľub pretekárov, ako aj samotný začiatok súťaží.

Súťažiť budú deti z materských škôl okresu Banská Bystrica, v každej disciplíne štyria pretekári za jednotlivé materské školy – dvaja chlapci a dve dievčatá. Každá materská škola súťaží samostatne, pričom každé dieťa zapojené do súťaže, musí mať súhlas svojho zákonného zástupcu.