Slávnostné otvorenie etnografickej výstavy s názvom Keď zubatá kosu brúsi sa uskutoční už vo štvrtok 12. októbra 2017 o 16 – tej hodine vo výstavných priestoroch Thurzovho domu.

Výstavy s ľudovou tematikou majú vo výstavnej činnosti Stredoslovenského múzea svoje stále miesto. Po výstave Búvajže mi, búvaj a Otvárajte dvere, svadobná rodina! prichádza etnologička Jana Nahálková s novou výstavou, tentokrát o zvykoch pri úmrtí pod názvom Keď zubatá kosu brúsi. Výstava je v poradí treťou a zároveň aj záverečnou z triptychu pripravovaných podujatí, prostredníctvom ktorých predstavuje životný cyklus dedinského obyvateľa v minulosti, od narodenia cez sobáš, až po jeho smrť.

„Aj napriek tomu, že predstava smrti je neoddeliteľnou súčasťou života, v dnešnej spoločnosti je skôr vytláčaná na okraj, niekedy až tabuizovaná či priam banalizovaná, a to najmä prostredníctvom hororových filmov o upíroch, bosorkách či vlkolakoch. Ucelený pohľad na smrť, rozlúčku pozostalých s nebožtíkom a rôzne pohrebné rituály našich predkov prináša vo svojej autorskej výstave etnologička Stredoslovenského múzea Jana Nahálková,“ zdôrazňuje výber témy a jej význam v celospoločenskom kontexte riaditeľ múzea Roman Hradecký.

Odchod zo sveta  je už od nepamäti spätý s osobitými obyčajmi, obradmi či magickými rituálmi a praktikami, ktoré mali uľahčiť prechod nebožtíka zo sveta živých do sveta mŕtvych. „Zanedbanie určitých rituálov mohlo zapríčiniť večné blúdenie duše zosnulého,“ približuje význam pohrebných rituálov v živote našich predkov Jana Nahálková a zároveň dodáva, že „tieto úkony boli dôležité aj z pohľadu pozostalých, ktorí sa so svojimi blízkymi potrebovali rozlúčiť.“ Ak niektoré z rituálnych obradov pozostalí zanedbali, pretrvávala medzi ľuďmi obava z návratu nebožtíka v podobe upíra alebo tzv. revenanta. Takíto ľudia boli zväčša už počas svojho života považovaní za nebezpečných, a preto boli ich telá pochovávané osobitým spôsobom, aby sa zabránilo ich neželaného návratu medzi živých.

Etnografickú výstavu zobrazujúcu zvyky našich predkov môžu  návštevníci Stredoslovenského múzea obdivovať v Thurzovom dome až do 28. januára 2018.