Za posledných 16 rokov je to už tretíkrát, čo Stredoslovenské múzeum oslovuje verejnosť výstavným podujatím z oblasti knižnej kultúry. Samozrejme, vždy z iného uhlu pohľadu a vždy v iných súvislostiach. Tentoraz vo formáte komorne ladenej výstavy pod názvom Písané a tlačené na banskobystrický spôsob, ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 3. marca 2011 o 15. hod. v Thurzovom dome v hale na poschodí. O tom, že sa Banská Bystrica v 15. až 19. storočí naozaj veľkou mierou podieľala na rozvoji knižnej kultúry v celoslovenských i stredoeurópskych súvislostiach, jestvuje množstvo rukolapných dôkazov. Zlomok z nich prezentuje táto výstava v podobe ukážok rukopisných kníh, resp. ich fragmentov, spätých s týmto mestom, popri malej, ale výstižnej vzorke produkcie tunajších kníhtlačiarov. Viaceré staré tlače a knihy tu však nevystupujú iba ako dokumenty s vecným obsahom, ale aj ako „nosiče“ estetických informácií.

Reprodukcie drevorezov a medirytín použitých na ilustrovanie k vybraným banskobystrickým tlačiam to môžu iba potvrdiť.  Návštevníkom sa napríklad predstavuje pozoruhodná kuriozita: rukopisná kniha z konca 18. storočia, ktorú neznámy autor či iba prepisovač písal tlačeným, striedavo čiernym a červeným písmom, pričom ju tiež spestril insitnými perokresbami. Nechýbajú však ani zaujímavé dokumenty o živote o diele troch pokolení Macholdovcov – reprezentantov zlatého veku banskobystrického kníhtlačiarstva. Prezentovanými exponátmi a materiálmi Banská Bystrica vzdáva hold viac či menej zabudnutým majstrom tohto umeleckého remesla: veď nielenže prispievali k šíreniu vzdelanosti a dobrého vkusu, ale slúžili aj potrebám všedného dňa.

Výstava, počas ktorej sa budú konať viaceré pútavé sprievodné podujatia,  potrvá do 29. mája 2011.