V Stredoslovenskej galérii sa v sobotu o 13.00 h v Pretóriu uskutoční tvorivá dielňa k výstave Mám rada pozornosť. 

Výstavný projekt Mám rada pozornosť je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta.

Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá spoločne s kurátorkou prizvala k participácii na projekte ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu, na otázky individuálnej, kolektívnej, ale aj inštitucionálnej a sociálnej pamäti priestoru.

Na tvorivej dielni budú návštevníci skúmať prostredníctvom rôznorodých činností architektonický priestor, vizuálnu i historickú stopu budovy Pretória, ako i reagovať na prezentované diela samotných autorov. V rámci výtvarných aktivít pôjde o tlač linorytu  autora Svätopluka Mikytu, ale tiež tvorbu frotáží. Z hľadiska animačných aktivít zase o kontaktné pohybové hry a prácu s priestorom za pomoci lupy, zrkadiel a pod.

Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 8 rokov. V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatka 23.2.2018 do 12.00 h.