Manželstvo je právny a spoločenský zväzok medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa rozhodli, že v živote budú kráčať spoločnou cestou ako manželia. Onedlho nás čaká Národný týždeň manželstva a oslava manželského zväzku. Aby spojenie dvoch ľudí vydržalo, mal by byť vzťah vyživovaný, ochraňovaný a najmä plný vitamínov.

Štátna vedecká knižnica srdečne pozýva manželov a partnerov v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) na zážitkový večer Vitamíny pre vzťah, ktorý je určený pre všetkých, ktorí chcú stráviť so svojou polovičkou trošku iný, ale za to skvelý večer plný dobrej nálady, zážitkov a „vitamínov“. Toto podujatie je týždenná iniciatíva na podporu manželstva a prebieha v týždni od 12. do 18. februára, kedy oslávime aj sv. Valentína, sviatok spájaný s láskou a partnerskými vzťahmi.

„Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele,“ hovorí zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane.

A ďalej dodáva: „NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.“

Národný týždeň manželstva sa na Slovensku koná od roku 2010. Každoročne  má svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu, akými sú vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh. Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, prebieha už od roku 1997.

„Kampaňou chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.“

Národní koordinátori kampane na Slovensku sú manželia Vladimír a Renáta Sochorovci. Informácie v rámci NTM nájdete tu. Podujatie Vitamíny pre vzťah sa uskutoční v pondelok 12. februára o 17.00 h v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice. Počas večera sú pre dvojice pripravené kvízy, zážitkové hry vo dvojici, diskusia, ale aj hudobný program. Podujatím bude sprevádzať lektorka neformálneho vzdelávania Ľubomíra Veselovská.