V Štátnej vedeckej knižnici sa v polovici februára uskutočnia dve podujatie, ktoré sa oplatí vidieť. Prvým z nich bude prednáška predsedu Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondreja Miháľa. Druhým bude vernisáž výstavy v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike Milosrdenstvo v dejinách. 

Slováci v Kanade

Ekonóm, manažér, spisovateľ, novinár, programátor, historik, prekladateľ, etnograf , či fotograf. To je krátky záber do činnosti Slováka, pochádzajúceho z Vojvodiny, ktorý roky žije a pôsobí v kanadskom Toronte – Ondreja Miháľa. Ako predseda tamojšieho Kanadského slovenského inštitútu má bohaté informácie z bežného života tamojších Slovákov. Aj preto sú jeho knihy, venované dejinám a kultúre Slovákov žijúcich v Kanade, autentické a dokumentačne veľmi hodnotné. Inšpiruje ho aj originálny, výrazný a typický slovenský folklór, ktorý má vo svetovej folkloristike unikátne miesto.

 

Ondrej Miháľ je nielen autorom početných knižných publikácií, ale aj autorom výstav fotografií kanadských reálií, ako aj života vojvodinských Slovákov, ktoré videli návštevníci početných expozícií v Srbsku, Rakúsku, Kanade a v iných krajinách. Jeho najnovšia kniha „ Na budúci rok ideme domov“ je zhrnutím názorov a skúseností slovenskej prisťahovaleckej rodiny, jeho vlastnej, aj iných rodín, ktoré prišli a prichádzajú do Kanady s úsilím začleniť sa do multikulturálnej kanadskej spoločnosti a pritom nestratiť svoje slovenské korene.

Prednáška kanadského Slováka Ondreja Miháľa na tému Slováci v Kanade sa uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 13. februára 2018 o 16.00 h.

Milosrdenstvo v dejinách

Prínos veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny do činnosti Ruskej spoločnosti Červeného kríža. Pod týmto obsiahlym titulkom sa skrýva veľmi zaujímavá výstava, ktorú pripravila Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie  v Slovenskej republike. Výstava je venovaná 150. výročiu vzniku Červeného kríža v Rusku.

Historické súvislosti však dokazujú, že charitatívne organizácie cárskeho Ruska zohrali veľmi významnú úlohu aj pri záchrane životov a udržaní zdravia inonárodných vojakov a zajatcov, ktorí sa počas rôznych vojen ocitli v Rusku.

Výstava prezentuje menej známe stránky ruskej histórie na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol ruský Červený kríž schopný budovať nemocnice po celej krajine a pomáhať státisícom vojakom, bez ohľadu na ich národnosť. Princípy  starej ruskej charitatívnej činnosti sa v mnohom zachovali a využívajú dodnes aj u nás. V čom všetkom – aj o tom sa viac dozviete na výstave Milosrdenstvo v dejinách. Prínos veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny do činnosti Ruskej spoločnosti Červeného kríža.

Výstava Milosrdenstvo v dejinách potrvá v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici od 15. februára do 28. marca 2018.