Najlepší volebný servis na portáli BBonline.sk vyvrcholí počas víkendu mimoriadnymi spravodajskými príspevkami, ktoré doplnia videoreportáže, ale napríklad aj povolebná anketa, ktorá sa bude realizovať počas volebného dňa.

voľbyNapriek očakávaniam po zverejnení pätnástky primátorských kandidátov, pokračujú všetci až do volebného dňa a k žiadnemu spájaniu síl v Banskej Bystrici tentokrát nedošlo. V zoznamoch kandidátov na poslancov figuruje napokon 223 kandidátov, nakoľko dvaja kandidáti si svoj záujem o verejnú funkciu rozmysleli. Úplné zoznamy kandidátov, všetky dôležité informácie a tiež prehľad publikovaných volebných príspevkov nájdete v špeciálnej podstránke tu…

V sobotu sa volí od 7.00 h ráno, a na rozdiel od iných volieb, večer len do 20.00 h. Ako portál BBonline.sk informoval hovorca Štatistického úradu Slovenskej republiky Marián Jánošík, priebežné spracovanie výsledkov tentokrát nebude verejne dostupné. „Nejde totiž o jedny voľby, ale v princípe o 2 923 malých samostatných volieb v každej obci,“ povedal. Na známej stránke volbysr.sk budú uverejnené až priebežné neoficiálne výsledky po sčítaní všetkých okrskov v jednotlivých obciach. Pôjde však len o výsledky voľby primátora, pri voľbách do zastupiteľstva budú uverejnené len štatistické zistenia.

Podrobnejšie výsledky bude prostredníctvom tlačovej tajomníčky mesta sprostredkúvať médiám počas noci Mestská volebná komisia. Výsledky volieb by tak mali byť v prípade voľby primátora známe už pred polnocou, v prípade volieb do zastupiteľstva zrejme až neskôr. Sčítanie bude totiž zdržiavať práve pomerne komplikované prednostné hlasovanie za poslancov zastupiteľstva.

BBonline.sk zrealizuje exit poll a bude priamo v štáboch najväčších favoritov

Viac než dvadsať dobrovoľníkov a prispievateľov portálu BBonline.sk sa bude počas víkendu podieľať na zabezpečení dosiaľ najväčšieho mediálneho projektu v rámci tohto banskobystrického spravodajského média.

Portál BBonline.sk priniesol jediný komplexný verejný predvolebný prieskum verejnej mienky, spovedal všetkých kandidátov na post primátora prostredníctvom desiatich otázok a spolupodielal sa tiež na usporiadaní verejnej diskusie s nimi.

Volebný deň bude pokračovať v nastolenom trende. Budeme monitorovať priebeh volieb a všetko podstatné priblížime v textovom prenose, ktorý začne už pred zatvorením volebných miestností. Práve v rámci neho budeme potom počas noci prinášať postrehy aj priamo z volebných štábov favoritov a prostredníctvom videí prinesieme ankety či rozhovory s kandidátmi.

volby do vucPokiaľ v Banskej Bystrici nedôjde k mimoriadnej situácii, už krátko po ôsmej hodine večer prinesieme informácie o tom, kto sa stal favoritom Banskobystričanov a ako s najväčšou pravdepodobnosťou voľby primátora skončia. Portál BBonline.sk totiž zrealizuje takzvaný exit poll, ktorý predstavuje jednoduchú anketu uskutočnenú pred volebnými miestnosťami s cieľom priniesť verejnosti čo najaktuálnejšie naznačenie výsledku volieb po uzatvorení volebných miestností. Vo vestibuloch budov škôl a pred ďalšími sídlami volebných okrskov, v ktorých budú voľby prebiehať, tak budete môcť počas dňa stretnúť anketárov s tabletmi, na ktorých budú respondenti vychádzajúci z volebných miestností prostredníctvom špeciálnej aplikácie anonymne odpovedať na otázku, komu dali svoj hlas. Anketári budú v rovnakom čase oslovovať respondentov pred vybranými okrskami od siedmej ráno až do takmer siedmej večer. Pri štatistickom určení vytipovaných miest, kde počas dňa budete môcť priebežne stretnúť anketárov, hral rolu nielen počet zapísaných voličov, ale napríklad aj podobnosť výsledkov okrskov k tým celkovým v predchádzajúcich voľbách.

Po skončení volieb tak všetky podstatné informácie nájdete práve na BBonline.sk.