Prvý ročník cyklistického podujatia sa uskutoční v sobotu, 5. septembra. Štart pretekov vo všetkých kategóriách je naplánovaný na 10.00 h. Trať pretekov prevedie účastníkov cestou zo Šalkovej do Poník.

pk_07Obecný úrad Poniky pripravuje na začiatok septembra cyklistické preteky pre širokú verejnosť nazvané „Ponickými kiarmi“. Kiar je v miestnom žargóne protismerná zákruta s veľkým stúpaním. Hoci je dĺžka trate, ktorú zdolajú účastníci pretekov len tri kilometre, prevýšenie 230 metrov s najvyšším stúpaním na hodnote 18%, preverí sily a vôľu každého súťažiaceho.

Stúpanie zo Šalkovej do Poník dobre poznajú okrem domácich aj cyklisti zo širokého okolia a tiež účastníci mnohých významných pretekov. Naposledy viedla touto cestou v roku 2014 časť etapy medzinárodných pretekov  Okolo Slovenska.

Na preteky sa môžete prihlásiť elektronicky prostredníctvom oficiálnej stránky obce Poniky.   Počet štartujúcich v prvom ročníku je limitovaný na 120, preto sa môže stať, že prihlášky na mieste štartu organizátori z kapacitných dôvodov odmietnu.

Po dojazde do cieľa bude na futbalovom ihrisku ŠK OPL Poniky poskytnuté občerstvenie a vyhlásia sa výsledky. Každý účastník dostane v cieli pamätnú medailu a víťazi kategórií aj hodnotný cyklistický dres. Najrýchlejší Poničania, v kategórii ženy aj muži sa môžu tiež tešiť na nový dres. Organizátori veria, že preteky „Ponickými kiarmi“ zintenzívnia  záujem o cyklistiku v regióne a prvý ročník podujatia bude základom tradície na dlhé roky.

Pozrite si aj: FOTO: Cyklisti sa na Zelenej stope vydali spoznávať partizánsku republiku