Významnú investíciu pocítia súčasní aj budúci odberatelia elektriny. Prví v podobe stabilnej dodávky bez výkyvov a porúch a druhí v možnosti pripojiť nové nehnuteľnosti.

Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) realizujú v týchto dňoch v Slovenskej Ľupči rozsiahlu rekonštrukciu elektrického vedenia. V centrálnej časti obce vymieňajú zastarané vedenie nízkeho napätia a budujú nový prívod vysokého napätia. Reagujú tak na fyzický stav distribučnej siete, sťažnosti obyvateľov na podpätie a výpadky, ale aj na ďalší rozvoj obce a vyššie nároky na odber elektriny. Distribučná spoločnosť investuje do projektu takmer 350-tisíc eur.

Rekonštrukcia sa dotýka takmer dvoch kilometrov elektrického vedenia v intraviláne obce. Jej súčasťou je výmena betónových stĺpov, nahradenie neizolovaných vodičov za kábel a vybudovanie nového výbežku vysokého napätia do stredu Slovenskej Ľupče. Práca takéhoto rozsahu v zastavanom území doplnená o výkopové práce a budovanie novej trafostanice je pre elektromontérov mimoriadne náročná a komplikovaná.

„Postavili sme 38 nových stĺpov. Na všetkých bude nový kábel nízkeho napätia a na niektorých aj kábel vysokého napätia, ktorý napojí novú trafostanicu. Vďaka tomu posilníme celú sieť a vyriešime problém s výpadkami aj výkyvmi napätia. Okrem toho bude možné pripájať nové odberné miesta,“ vysvetlil Stanislav Krajan, stavbyvedúci elektromontérov zo Stredoslovenskej distribučnej. „Stavbu stĺpov sme zvládli bez odstávok elektriny, ale pri montáži káblov a ďalších činnostiach je nevyhnutné dočasne prerušiť distribúciu pre niektoré ulice,“ dodal s tým, že robia všetko pre to, aby boli jednotlivé odstávky čo najkratšie.

Plánované odstávky elektriny by mali skončiť začiatkom mája. Ak sa elektromontérom bude dariť, môžu ich o niekoľko dní skrátiť. V prípade nečakaných komplikácií sa však môžu aj predĺžiť. Energetici budú obyvateľov v jednom či druhom prípade včas informovať. Kompletné ukončenie rekonštrukcie plánuje SSD do júla.