Sviatok svätého Cyrila a Metoda je významným nielen v rímskokatolíckej cirkvi, ale rovnako tak významným pripomenutím histórie celého národa. Každoročná Cyrilometodská diecézna púť sa 5. júla 2013 v Selciach uskutoční v atmosfére celoslovenského slávenia 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov.

selce kostolProgram púte v Selciach, pri Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorý tento rok zavŕšil svoje 150. výročie patrocínia ako prvého kostola zasväteného vierozvestom, začne o 9.15 hod.

Slávnostnú svätú omšu 5. júla o 10.30 h. bude celebrovať generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Koppal. Farnosť sa na slávnosť pripravuje programom obnovy ľudových misií už od 1. júla, ktorú vedú pátri misionári z Podolínca.

Pri príležitosti 150. výročia zasvätenia kostola v Selciach Cyrilovi a Metodovi bola diecéznym biskupom Mariánom Chovancom ešte v piatok 31. mája uložená v tomto chráme relikvia z kosti svätého Cyrila. Farský kostol v Selciach sa vďaka banskobystrickému biskupovi Štefanovi Moysesovi v roku 1863 stal prvým kostolom na Slovensku zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi. Od roku 1998 sú Selce diecéznym miestom úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi zásluhou vtedajšieho banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža.