Posilnenie biodiverzity a zlepšenie klimatického prostredia v lokalite na Rudohorskej ulici je zámerom projektu, s ktorým Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica uspeli v grantovom programe Pre budúcnosť.

V jeho 2. ročníku, vyhlásenom Nadáciou Slovenskej sporiteľne, uspelo celkovo 21 projektov. Vyberala ich hodnotiaca komisia zložená z renomovaných odborníkov. Cieľom grantu je hľadať funkčné riešenia a inovácie týkajúce sa zelených tém.

Výsadba stromov aj v najväčšej mestskej časti

Verejnoprospešnou aktivitou bude v Sásovej vytvorený polopark. Vysadia sa nové druhy stromov a vysiate budú lúčne kvety. ZAaRES v spolupráci s dobrovoľníkmi ročne vysadí vyše tri stovky stromov na území Banskej Bystrice. Na odstránenie úbytku biodiverzity v posledných rokoch vyčlenili miesta s extenzívnou starostlivosťou, ktoré sa vďaka zmene odmeňujú rozmanitosťou rastlinných, ale aj živočíšnych druhov v týchto lokalitách. Miesto, v ktorom chce ZAaRES realizovať podobné opatrenia, sa nachádza aj v okolí Rudohorskej ulice na najväčšom banskobystrickom sídlisku.

„V danej lokalite evidujeme dva hlavné problémy. Prvým je nedostatok stromovej výsadby, ktorý sa podpisuje pod prehrievanie vzduchu a vysoké vyparovanie vody z pôdy. Druhým je nízka biodiverzita rastlín spôsobujúca celkový úbytok hmyzu, zároveň znižujúca vizuálnu atraktivitu lokality a súčasne i jej návštevnosť. Projektom, na ktorý sme získali grant vo výške trinásťtisíc eur, zvýšime rozmanitosť druhov stromov a kvetenstva v existujúcom priestore, a tiež vytvoríme nový priestor pre hmyz a včely,“ povedal Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Zapoja sa aj študenti SOŠ Pod Bánošom

Vyše 60 stromov a množstvo kvetov bude vysadených na rozlohe 1,76 ha. Projekt je koordinovaný v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom. Na jeho realizácii sa bude podieľať okolo 50 dobrovoľníkov, ktorí odpracujú približne 250 hodín. Následnú starostlivosť o celý priestor zabezpečí ZAaRES v spolupráci so študentmi a pedagógmi strednej školy, ktorí súčasne využijú lokalitu na praktické vyučovanie.

„Zlepšenie životného prostredia a mikroklímy, podpora biodiverzity, zmiernenie dôsledkov
klimatickej zmeny či úspora energií a prírodných zdrojov. To je len časť oblastí, ktoré v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podporujeme. Záujem o grant Pre budúcnosť bol v porovnaní s minulým rokom vyše dvojnásobný. Kým v 1. ročníku sa o podporu uchádzalo 154 organizácií, tento rok ich bolo až 364,“ poznamenala Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.   

Prospešné aj vizuálne atraktívne riešenie

Realizáciou projektu bude sídlisko pretvorené do podoby, ktorú si želajú obyvatelia. Vysadením hlavnej aleje popri schodisku na Rudohorskej ulici sa zmierni negatívny vplyv prehrievania lokality a jej prašnosť. Pod stromami vznikne priestor na osadenie lavičiek.

„Teší ma, že bol ZAaRES úspešný pri získaní grantu, o ktorý sa uchádzali stovky záujemcov. Verím, že obyvateľom dotknutej lokality sa pozitívne zmení mikroklíma sídliska. Výsledný projekt oddychovej zóny vizuálne obohatí dané miesto a som presvedčený, že jeho realizáciou sa ešte viac posilní vzťah Sásovčanov k prírode. Aj vďaka takýmto projektom sa buduje komunita, prehlbuje vzťah ľudí k životnému prostrediu a obyvatelia sa zapájajú do verejného života,“ uviedol primátor Ján Nosko.