Polícia upozorňuje, že v klasických latkových pivničných kobkách nie sú cenné veci, ako bicykle či lyže, v bezpečí. Pivnice v bytových domoch sú často zabezpečené len nedostatočne.

„V poslednom období sme v Banskej Bystrici zaznamenali zvýšený nápad trestnej činnosti na úseku krádeží vlámaním do pivníc a rôznych pivničných priestorov. Prípady sme zaznamenali v rôznych mestských častiach Banskej Bystrice no prevažne na sídlisku Sásová,“ približuje Petra Kováčiková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Najčastejším predmetom záujmu páchateľov sú pneumatiky, bicykle, lyže a iné cenné veci, ktoré obyvatelia v pivniciach skladujú.

„Všetky veci, ktoré sa v pivničných priestoroch nachádzajú sú pre páchateľov ľahko dostupné, a to vzhľadom na nedostatočné zabezpečenie latkových pivníc, ľahkú prístupnosť predmetných priestorov pre iné osoby a veľmi vysokú anonymitu obyvateľov v jednotlivých obytných blokoch,“ dopĺňa Kováčiková.

Vstupy do jednotlivých vchodov vo väčšine prípadov nie sú monitorované žiadnym kamerovým systémom a taktiež na jednotlivých miestach skutkov absentujú svedkovia, ktorí by vedeli k veciam uviesť relevantné skutočnosti.

Polícia preto obyvateľov vyzýva, aby hodnotnejšie veci neskladovali v nedostatočne zabezpečených priestoroch, prípadne si pivnice lepšie zabezpečili.