Podľa prednostu sa problémom plážového kúpaliska zaoberali celý minulý rok. Potencionálni investori chcú štúdiu uskutočniteľnosti.

V rámci pripravovaného rozpočtu na rok 2013 sa v rámci položky cestovného ruchu počíta aj s výdavkom 30-tisíc eur na prípravu pre projekt „More.“ Položka zaujala na pondelňajšom zasadnutí finančnej komisie poslanca Vladimíra Pirošíka (BBA), ktorý sa prednostu MsÚ pýtal o čo konkrétne ide.

Podľa prednostu sa jedná o zámer rekonštrukcie plážového kúpaliska. Jeho súčasný stav bol v minulých rokoch terčom kritiky verejnosti aj mestských poslancov. Na základe týchto podnetov rokoval prednosta Miroslav Rybár s potencionálnymi investormi. Tí ako podmienku prípadnej investície do  plážového kúpaliska požadujú  štúdiu uskutočniteľnosti podobného projektu v Banskej Bystrici.

So zámerom sa stotožňuje aj primátor Peter Gogola. „Rozprával som sa s ľuďmi, ktorí prevádzkujú Tatralandiu a oni mi povedali, že si robili štúdiu, koľko takýchto parkov sa dá urobiť na Slovensku a minimálne jeden je realizovateľný. Podstatné je, kde by sa nachádzal,“ hovorí primátor.

Gogola tvrdí, že cestovný ruch je jednou z mála oblastí, ktoré aj v čase krízy vykazujú rast. „Mesto musí mať v zálohe rozvojovú štúdiu, musí mať predstavu ako by sa chcelo rozvíjať a čo by mohlo byť jeho smerovaním. Poslancovi stačí vidieť po plot na okraji svojho volebného obvodu, ale primátor a vedenie mesta by sa mali snažiť vidieť za horizont. My sme si dali spracovať analýzu, podľa ktorej je 83 priemyselných parkov na Slovensku, z toho je obsadených 17 a voľných 66. Očakávať z toho, že investor, ktorý príde na Slovensko, bude preferovať práve Banskú Bystricu, je nereálne. Dôležité je si povedať, čo je strategická vízia a akým smerom by sa mala Banská Bystrica uberať,“ dodáva Gogola.

Vedenia mesta od uskutočnenia štúdie očakáva definitívnu odpoveď, či môže mať realizácia takéhoto projektu v Banskej Bystrici ekonomickú rentabilitu a aké sú celkové východiská pre jeho realizáciu. V tejto súvislosti mala prebehnúť komunikácia aj so súčasným nájomcom.

Podobný projekt, aký by sa mohol realizovať v Banskej Bystrici, majú napríklad v japonskom meste Miyazaki a volá sa Seagaia.