Začiatkom augusta 2010 vo FNsP F. D. Roosevelta otvorili nové Hepatologickogastroenterologické oddelenie II. Internej kliniky SZU.

ilustr. foto: Branislav Račko

Dôvodom vzniku tohto oddelenia bola dlhodobo prudko narastajúca chorobnosť. Na novom oddelení sa budú prijímať, diagnostikovať a liečiť pacienti s ochoreniami pečene a tráviaceho traktu. V celej Európe za posledných 30 rokov úmrtnosť na choroby pečene v mladom a strednom veku vzrástla 6-násobne. A ďalej rastie – súbežne s počtom hospitalizovaných pacientov – každým rokom o 10%. Bez koordinovanej akcie môže ako príčinu smrti predísť náhlu cievnu mozgovú príhodu a choroby srdca v najbližších desiatich či dvadsiatich rokoch. Tieto smutné štatistiky sa týkajú aj nás. Počet registrovaných gastroenterologických ambulantných pacientov vo FNsP F. D. Roosevelta do roku 2010 radikálne vzrástol na viac ako 4000.

Existencia nového oddelenia úzko súvisí so sekciou hepatobiliárnej chirurgie II. Chirurgickej kliniky SZU a s Transplantačným centrom Rooseveltovej nemocnice. Vďaka novému oddeleniu sa štandardizuje starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a starostlivosť o pacientov s nádormi pečene.