FNsP F.D. Roosevelta uviedla do prevádzky rehabilitačné pracovisko pre pacientov po amputácii končatín. Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre nich zrekonštruovali a vybavili individuálnu telocvičňu a vybudovali rehabilitačný náučný chodník, jediný svojho druhu na Slovensku.

V zrekonštruovanej telocvični pacienti pod dohľadom fyzioterapeuta nacvičujú chôdzu s protézou v bradlovom chodníku, po šikmej ploche, či po schodoch. Musia sa naučiť aj správne stáť. Individuálnou liečebnou telesnou výchovou pokračujú v otužovaní a formovaní kýpťa, úprave svalovej nerovnováhy a udržaní rozsahu pohybu v ostatných kĺboch končatín. V exteriéri nemocnice na novovybudovanom rehabilitačnom chodníku trénujú správnu chôdzu s protézou na rôznych povrchoch, po akých najčastejšie vonku chodíme – štrk, asfalt, tráva, dlaždice atď. Telocvičňu a chodník budú môcť na fyzioterapiu využívať aj pacienti s ochoreniami pohybového ústrojenstva, s neurologickými ochoreniami i pacienti po úrazoch.

V zaužívanej praxi je pacient po amputácii po ukončení hospitalizácie prepustený do domáceho liečenia, dostane dočasnú protézu a na odporúčanie ošetrujúceho lekára by mal začať rehabilitovať. Nie vždy má však v blízkosti bydliska zdravotnícke zariadenie, ktoré má pre rehabilitáciu takýchto pacientov vytvorené podmienky a stáva sa, že začne rehabilitovať až o niekoľko mesiacov, keď sa dostane na rehabilitačný pobyt v liečebných kúpeľoch. Polohovanie končatiny, bandážovanie a otužovanie kýpťa, či kondičné cvičenie je nevyhnutné pod dozorom fyzioterapeuta už od prvých dní. Ak pacient začne s rehabilitáciou až po niekoľkých mesiacoch môžu nastať komplikácie. Kontraktúry, neforemný kýpeť, hypotrofia svalstva spôsobujú problémy s nácvikom chôdze, protéza nesedí, na koži môžu vznikať bolestivé odierky. Očakávaný benefit sa nedostaví a pacient je sklamaný. Pre pacientov Banskobystrického okresu a okolia predstavuje vybudované pracovisko dostupnejšiu rehabilitačnú starostlivosť. Rehabilitačné pracovisko bolo vybudované z finančného daru 10, 4 tis. € od spoločnosti ORTOPROplus, spol. s r.o. Pracovisko bolo odovzdané do užívania koncom októbra.

Amputácia dolnej končatiny je najčastejšie indikovaná pri chorobách končatinových ciev/ „diabetická noha“/, nádoroch, úrazoch, infekciách, neuropatiách s infikovanými trofickými vredmi, kongenitálnych anomáliach. V roku 2011 sa tomuto radikálnemu zákroku len vo FNsP F.D. Roosevelta podrobilo 66 pacientov.