Pacienti prijatí na hospitalizáciu v banskobystrickej Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta obdržia pri príjme balíček základných potrieb. Obsahovať bude jednorazový príbor, hygienické vreckovky a toaletný papier.

Práve tieto základné potreby boli pacienti navyknutí v posledných rokoch nosiť si do nemocnice sami. V opačnom prípade hrozilo, že sa im ich pri hospitalizácii jednoducho nedostane.

Že tieto potreby pacientom chýbajú, vyplynulo z prieskumu nemocnice medzi pacientmi. Nemocnica sa zároveň v rámci ďalšieho projektu pokúsi znížiť čakacie hodiny pred ambulanciami.

„Základom pre spustenie týchto pilotných projektov, bolo detailné zmapovanie medicínskych a nemedicínskych procesov. V úvode sa uskutočnili hĺbkové rozhovory s pacientmi urologickej kliniky, hematologického a traumatologického oddelenia v banskobystrickej nemocnici. Pacienti veľmi podrobne opísali svoju hospitalizáciu, pocity a skúsenosti počas pobytu v nemocnici. Na jednotlivých pracoviskách boli špecifikované rôzne komplikácie, s ktorými sa pacienti stretávajú,“ priblížila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

„Názory našich pacientov považujeme za dôležité a sú cenným impulzom pre skvalitňovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,“ dodáva Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka fakultnej nemocnice.

Projekty spolu ešte v  decembri 2017 postupne odštartovali Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Ministerstvo zdravotníctva SR a Implementačná jednotka Úradu podpredsedu vlády SR.

Táto spolupráca má už prvý výsledok. Všetci pacienti, hospitalizovaní vo FNsP F. D. Roosevelta, počas roka 2018 dostanú základný balíček pacienta. Balíček obsahuje potreby ako kvalitný jednorazový príbor, hygienické vreckovky a toaletný papier. Pacienti ho dostanú pri príjme do nemocnice.

„Základný balíček má pacientovi uľahčiť pobyt počas hospitalizácie a zvýšiť jeho komfort.“ uviedla Lapuníková.

Nákup balíčkov bude financovaný z podnikateľskej činnosti nemocnice. Prvé základné balíčky pacienta budú distribuované 21. februára 2018. Zakúpenie 36 000 ks balíčkov predstavuje predpokladaný počet hospitalizácii do konca roka 2018. Nemocnica realizuje tento projekt v spolupráci s chránenou dielňou firmy Vygast.

„Takéto pilotné projekty predstavujú štandard medzinárodnej praxe a ich prenos na Slovensko oceňujeme. Spoluprácu s Implementačnou jednotkou si ceníme a sme radi, že môžeme prispieť do týchto projektov z pohľadu kontroly medicínskeho procesu. Prínosom sú pre nás aj získané dáta,“ dodal Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, Ministerstva zdravotníctva SR s tým, že skúsenosti z banskobystrickej nemocnice sa budú v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva implementovať v celom sektore zdravotníctva.