Vo FNsP F. D. Roosevelta prebehne sťahovanie operačných sál do zrekonštruovaných priestorov, preto sa nebudú vykonávať plánované operácie a urgentné len v obdmezenom množstve.

V termíne  od 24.9.2012 do 30.9.2012 sa nebudú vykonávať plánované operácie. Urgentné operačné zákroky budú realizované  len v obmedzenom množstve. Ostatní pacienti, ktorých bude nevyhnutné operovať, budú po dohode s Krajským operačným strediskom odvážaní do okolitých zdravotníckych zariadení.

Nemocnica v tejto súvislosti prosí pacientov a ostatných zúčastnených v tomto období o pochopenie a trpezlivosť.

Rekonštrukcia operačných sál prebehla v prvej etape projektu Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. V druhej etape prejdú renováciou priestory urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Plánovaný termín ukončenia celej rekonštrukcie je v októbri 2013.