V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta po dvojročnej rekonštrukcii slávnostne otvorili urgentný príjem, operačné sály a centrálnu sterilizáciu.

Prestrihnutie páskySymbolickú pásku prestrihli ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a  riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž.   Prítomní hostia si potom v ich sprievode prezreli vynovené Oddelenie urgentného príjmu. Na operačných  sálach sa už od 5. augusta operuje, preto ich priestory boli návštevníkom odprezentované prostredníctvom krátkeho filmu.

Keď sme s komplexnou prestavbou pred dvoma rokmi začínali, nikto z nás si nevedel predstaviť, čo nás čaká. Predstava, že to môžeme zvládnuť  za plnej nemocničnej prevádzky, bola neuveriteľná. Museli sme operovať v extrémnych podmienkach, naši pacienti museli byť ošetrovaní v pohotovostnej službe v náhradných, provizórnych priestoroch. Pracovníci centrálnej sterilizácie museli zvládnuť svoju dôležitú prácu v komplikovanom prostredí. Nedá sa slovami vyjadriť môj obdiv a úcta,” zhodnotil riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská konštatovala, že sa začína nová etapa rozvoja banskobystrickej nemocnice, ktorú charakterizuje využívanie najmodernejších medicínskych technológií.  „Som presvedčená, že  je to vynikajúca správa pre pacientov a zároveň dôkaz toho, že v našich nemocniciach sa inovuje a  realizujú sa prospešné zmeny.  Veľkým prínosom je zvýšenie počtu diagnostických a operačných výkonov, ako aj zvýšenie bezpečnosti pacientov, pričom sa zníži priemerná doba hospitalizácie a skvalitňujú sa aj pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov. Zmodernizované pracoviská posúvajú nemocnicu  k oveľa vyššiemu štandardu a verím, že to tak budú vnímať aj pacienti.“

Najväčšia rekonštrukcia sa uskutočnila vďaka finančnej pomoci EU

Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá patrí k najväčším nemocniciam na Slovensku,  slúži svojim pacientom už viac, ako tri desaťročia.

Operačné sály - operácia2Komplex objektov, ktorý bol daný do užívania v roku 1982, vykazoval známky veľkého opotrebovania a morálnej zastaranosti. Operačné sály, na ktorých sa odohráva špičková chirurgia, balansovali svojím technickým stavom na hranici splnenia technických noriem a hygienicko-epidemiologického režimu. Bolo preto absolútnou nevyhnutnosťou pristúpiť ku komplexnej stavebnej rekonštrukcii aspoň časti prevádzok nemocnice. V roku 2009 vedenie nemocnice požiadalo na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013 predloženú žiadosť  a projekt FNsP F.D. Roosevelta v roku 2010 schválilo.

V septembri 2011 sa začala najväčšia rekonštrukcia v histórii nemocnice – Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Hodnota investície do projektu bola 26, 5 milióna EUR. Dodávateľom  stavby, sa na základe výsledku verejnej súťaže stala spoločnosť Váhostav – SK, a.s.

Účelom prestavby bola  zásadná a komplexná modernizácia prevádzok, ktoré sú pre nemocnicu nevyhnutné, a ktoré tvoria najpodstatnejší a najnáročnejší segment zdravotníckej prevádzky: operačné sály, urgentný príjem a centrálna sterilizácia. Pôvodný zostal iba skelet objektu.

Komplexná rekonštrukcia prebehla  v troch časovo nadväzujúcich etapách. V prvej a druhej etape prešli rekonštrukciou operačné sály a centrálna sterilizácia. Počas tretej etapy bol zrekonštruovaný urgentný príjem.

Zaujímavosťou je, že tak rozsiahla rekonštrukcia prebiehala za plnej prevádzky nemocnice bez obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Výsledkom ukončenia rekonštrukcie v septembri 2013 je, oproti pôvodným dvanástim,  16 operačných sál, na ktorých sa nachádza 17 operačných stolov, 18 prebúdzacích lôžok, moderný urgentný príjem a centrálna sterilizácia.

Vybavenie a technológie operačných sál poskytujú široký priestor na ďalší rozvoj chirurgických odborov

Operačné sály svojím vybavením a  technológiami dnes dosahujú štandard vyspelých európskych krajín. Ich najväčší prínos spočíva vo zvýšení kapacity operačných sál, čo nám umožní operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to znamená, že na niektoré výkony bude čakať kratšie.

Vybavenie a  technológie poskytujú priestor na ďalší rozvoj chirurgických odborov:

  • Neurochirurgická klinika má získaním druhej operačnej sály možnosti na rozšírenie programu operácií chrbtice.
  • Oční chirurgovia majú po prvýkrát k dispozícii špeciálne operačné stoly s integrovaným kreslom pre operatéra.
  • Gynekológovia majú špeciálnu sálu pre endoskopické operácie.
  • Ortopédi môžu rozšírením počtu sál zvýšiť počet operácií kĺbových náhrad, na ktoré v poradovníkoch zdravotných poisťovní čakajú tisícky pacientov. 
  • 3D RTG traumatológom umožňuje trojdimenzionálne zobrazenie zlomeniny, vďaka čomu operatér postrehne detaily, ktoré pri 2D zobrazení nie sú jednoznačne viditeľné.
  • Transplantačná operačná sála je vybavená takými „špecialitami“ ako, prístroje na rozmrazovanie krvnej plazmy a krvi, prístroj na autotransfúziu krvi. Rapid Infusion set kontroluje a dopĺňa veľké straty krvi, ku ktorým počas transplantácie pečene dochádza.
  • Novovybudované prebúdzacie izby poskytujú anestéziologickému personálu lukratívne zázemie pre vykonávanie ich odbornej činnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMedzi ďalšie  technologické vymoženosti patrí vysokokvalitná klimatizácia, ktorá nebude regulovať len teplotu vzduchu, ale aj jeho vlhkosť. Laminárne prúdenie vzduchu znižuje riziko kontaminácie operačného poľa a zabezpečí na sále superaseptické prostredie.  Operačné lampy produkujú vďaka LED diódam studené svetlo, čo si najmä lekári počas niekoľko hodín trvajúceho výkonu veľmi pochvaľujú. Novou je aj možnosť nastavovať intenzitu ostatného osvetlenia sály. Osem sál je vybavených  predprípravou na jednoduché pripojenie digitálneho  kamerového systému, čím sa umožní online  sledovať v HD kvalite priebeh operácie.

Oddelenie centrálnej sterilizácie prešlo rekonštrukciou celkových priestorov a jeho členenia, a  vybavením novou prístrojovou technikou (práčky – umývačky, sterilizátory), ktorá zabezpečí dôkladnú dezinfekciu a sterilizáciu s monitorovaním celého cyklu.

Budeme lepšie pripravení na hromadné nešťastia

Komplexnou prestavbou  urgentného príjmu sa zvýšili počty a členenie ambulancií, čo nám umožní zásadne zmeniť manažment pacienta. Vynovené a estetické priestory  zabezpečia čakajúcim pacientom  vyšší komfort.

Kvalitné a moderné technické vybavenie rozšíri možnosti diagnostiky. Urgent bude mať vlastné digitálne RTG aj CT. Pribudla emergentná časť so zákrokovou sálou, kde bude možné ihneď operovať pacienta bezprostredne ohrozeného na živote.

Vďaka modernizácii urgentného príjmu bude nemocnica lepšie pripravená aj na prípadné hromadné nešťastia.