Rooseveltova nemocnica sa zaradila medzi renomované cievne pracoviská, ktoré vykonávajú liečbu aneuryziem (výdutí) brušnej aorty miniinvazívne.

MUDr. Stanislav Okapec a MUDr. Július Janek pri zavádzaní stentgraftu

Pri endovaskulárnej liečbe (EVAR) tohto ochorenia je pacientovi cez panvové cievy zavedený tzv. stentgraft do samotnej aneuryzmy. Stentgraft aneuryzmu aorty vyradí z obehu a zabráni tak jej ďalšiemu rozširovaniu, či prasknutiu. Miniinvazívnou liečbou tohto ochorenia u pacienta odpadá nutnosť chirurgického otvorenia dutiny brušnej, ktoré je spojené s ďalšími komplikáciami.

Výkon je pre pacienta veľmi šetrný, vykonáva sa v ľahkej celkovej anestézii, krvné straty sú minimálne a kardiovaskulárny aparát je výrazne menej zaťažený ako pri štandardnej otvorenej operácii. Pacienti po výkone netrpia bolesťou, večer môžu prijímať tekutú stravu, na druhý deň sú mobilizovaný z lôžka. Priemerná doba hospitalizácie je 4-5 dní. Pacienti sú hospitalizovaní na oddelení cievnej chirurgie, kde sú aj sledovaní po samotnom výkone a po prepustení. Samotný výkon  realizujeme na angiografickom pracovisku rádiologického oddelenia, vykonáva ho spoločný tím rádiológov a cievnych chirurgov.