Na transplantačnej sále vo FNsP F.D. Roosevelta bola vybudovaná komfortná predoperačná prípravovňa pre lekárov transplantačného tímu.

Orgánové transplantácie sú prestížnym programom FNsP F. D. Roosevelta. Na transplantáciách sa často zúčastňujú aj odborníci zo zahraničia. Zabezpečenie kvalitného a komfortného technického zázemia sa považuje za samozrejmosť. V prípravovni bola inštalovaná na mieru vyrobená umývacia jednotka, vyhotovená z odolného materiálu spĺňajúceho prísne nároky hygienicko – epidemiologického režimu. Veľkou výhodou jednotky oproti pôvodným umývadlám je jej ergonomický tvar a bezdotykové batérie, ktoré umožňujú lekárovi pohodlnejšiu a rýchlejšiu prípravu na operačný výkon.

Praktické je, že celú jednotku možno demontovať. Sála, kde sa vykonávajú transplantácie orgánov je súčasťou centrálnych operačných sál, ktoré postupne prechádzajú rekonštrukciou. Po zrekonštruovaní sa jednotka opätovne nainštaluje na pôvodné miesto. Prípravovňa bola vybudovaná za finančnej pomoci Nadácie Allianz a Lions Clubu Dixon. Hodnota investície predstavuje sumu 7 000 €.