Banskobystričanov je z roka na rok menej a rok 2021 nebol výnimkou. Žiaľ, minulý rok prepisoval aj negatívne štatistiky. Pri pohľade na celkový počet obyvateľov, prišla za ostatných 20 rokov Banská Bystrica o 6,5 tisíca obyvateľov.

V roku 2021 umrelo takmer tisíc Banskobystričanov. Matrika mesta evidovala k 17. januáru* za vlaňajšok celkom 999 úmrtí obyvateľov mesta. Už druhý rok po sebe ide o najvyšší počet zomrelých v jednom roku v novodobej histórii Banskej Bystrice. Okrem všeobecného starnutia populácie sa pod tento vývoj, podobne ako v iných mestách, podpisujú vo veľkej miere priame a nepriame následky pandémie ochorenia Covid-19.

Naopak, za ostatných trinásť rokov je na najnižšom čísle súčet prirodzeného prírastku novo narodených obyvateľov mesta. Vlani sa podľa dosiaľ spracovaných dát narodilo 728 Banskobystričanov. Priemerný vek obyvateľov Banskej Bystrice sa pohybuje okolo hodnoty 43,9 roka.

Obe vyššie zmienené štatistiky ešte nemusia byť úplne konečné, keďže úmrtia či narodenia sú ohlasované matrike postupne. Po prvom kalendárnom týždni sú však už spravidla takmer uzavreté.

Pod výrazný úbytok obyvateľstva sa však naďalej podpisuje najmä sťahovanie obyvateľov. Z mesta sa vlani odsťahovalo 1297 ľudí, prisťahovalo sa 809 obyvateľov. Táto štatistika je v mínusových číslach trvale už ostatných 19 rokov.

V súčte tak v roku 2021 mesto prišlo o najvyšší počet obyvateľov v novodobej histórii za jeden rok. Celkový počet obyvateľov Banskej Bystrice sa, podľa dát ku záveru prvého týždňa nového roka, znížil o 759 obyvateľov. Ku 31.12.2021 tak mala Banská Bystrica 74 962 obyvateľov.