TS organizátorov (Ľuboš Kovačech) | 8.5.2017

V Robotníckom dome bude koncertovať dievčenský spevácky zbor Dolce Canto

Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto jubiluje. Práve pri príležitosti desiateho výročia prebehne koncert speváckeho zboru, ktorý bude verejnou nahrávkou relácie Musica vocalis Rádia Devín.

Charakterom i repertoárovo výnimočné a na Slovensku jedinečné umelecké teleso vzniklo na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera pred desiatimi rokmi. Od roku 2006 boli a sú vystúpenia tohto zboru ozdobou nespočetného množstva koncertov reprezentujúcich školu i mesto Banská Bystrica.

Spevácky zbor má v repertoári stovku skladieb všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnosť a úplne osobitú časť jeho repertoáru tvoria balady, spirituály, gospely a úpravy populárnych piesní s originálnym inštrumentálnym sprievodom komorného orchestra a živej kapely.

Dievčatá zo speváckeho zboru sa už prezentovali na rôznych koncertných podujatiach, benefičných koncertoch. Pravidelne vystupujú na vianočných koncertoch a zúčastňujú sa festivalov a  súťaží zborového spevu nie len Slovensku. Tlieskali mu už aj české, talianske i chorvátske publiká.

Dolce Canto má na svojom konte zlaté pásmo s pochvalou poroty zo štyroch ročníkov súťaže Mládež spieva. V júni 2016 sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže speváckych zborov Mundi Cantant, na 44. ročníku festivalu speváckych zborov Svátky písní v Olomouci.

Na podujatí Svátky písní, ktoré si rokmi vybudovalo významné miesto medzi prestížnymi európskymi festivalmi, súperili o najvyššie hodnotenie poroty v medzinárodnej súťaži Mundi Cantant štyri desiatky špičkových zborových telies z Nemecka, Estónska, Slovinska, Českej republiky a Slovenska. Porota zložená z dirigentov z Thajska, Veľkej Británie, Poľska, Slovenska a Česka ohodnotila výkon zboru Dolce Canto zlatou medailou. Za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti zborového spevu a reprezentáciu mesta si teleso prevzalo z rúk Jána Noska v roku 2015 aj Cenu primátora mesta Banská Bystrica. Hlasovými pedagogičkami zboru Dolce Canto sú Lucia Kaššová a Anna Ciganocová. Na klavíri hrá Peter Sochuľák, dirigentom a umeleckým vedúcim celého telesa je Martin Kašša.

Koncert speváckeho zboru Dolce Canto sa uskutoční v nedeľu 11. júna o 18-tej hodine v Robotníckom dome. Vstup na koncert je voľný.

Fotogaléria