Dievčenský spevácky zbor Dolce Canto jubiluje. Práve pri príležitosti desiateho výročia prebehne koncert speváckeho zboru, ktorý bude verejnou nahrávkou relácie Musica vocalis Rádia Devín.

Charakterom i repertoárovo výnimočné a na Slovensku jedinečné umelecké teleso vzniklo na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera pred desiatimi rokmi. Od roku 2006 boli a sú vystúpenia tohto zboru ozdobou nespočetného množstva koncertov reprezentujúcich školu i mesto Banská Bystrica.

Spevácky zbor má v repertoári stovku skladieb všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnosť a úplne osobitú časť jeho repertoáru tvoria balady, spirituály, gospely a úpravy populárnych piesní s originálnym inštrumentálnym sprievodom komorného orchestra a živej kapely.

Dievčatá zo speváckeho zboru sa už prezentovali na rôznych koncertných podujatiach, benefičných koncertoch. Pravidelne vystupujú na vianočných koncertoch a zúčastňujú sa festivalov a  súťaží zborového spevu nie len Slovensku. Tlieskali mu už aj české, talianske i chorvátske publiká.

Dolce Canto má na svojom konte zlaté pásmo s pochvalou poroty zo štyroch ročníkov súťaže Mládež spieva. V júni 2016 sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže speváckych zborov Mundi Cantant, na 44. ročníku festivalu speváckych zborov Svátky písní v Olomouci.

Na podujatí Svátky písní, ktoré si rokmi vybudovalo významné miesto medzi prestížnymi európskymi festivalmi, súperili o najvyššie hodnotenie poroty v medzinárodnej súťaži Mundi Cantant štyri desiatky špičkových zborových telies z Nemecka, Estónska, Slovinska, Českej republiky a Slovenska. Porota zložená z dirigentov z Thajska, Veľkej Británie, Poľska, Slovenska a Česka ohodnotila výkon zboru Dolce Canto zlatou medailou. Za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti zborového spevu a reprezentáciu mesta si teleso prevzalo z rúk Jána Noska v roku 2015 aj Cenu primátora mesta Banská Bystrica. Hlasovými pedagogičkami zboru Dolce Canto sú Lucia Kaššová a Anna Ciganocová. Na klavíri hrá Peter Sochuľák, dirigentom a umeleckým vedúcim celého telesa je Martin Kašša.

Koncert speváckeho zboru Dolce Canto sa uskutoční v nedeľu 11. júna o 18-tej hodine v Robotníckom dome. Vstup na koncert je voľný.