Aj v reakcii na pripomienky a podnety Banskobystrického samosprávneho kraja prichádza Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) s novinkou, ktorá zrýchli procesy verejných obstarávaní.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák predstavil nový prístup úradu, vďaka ktorému sa majú zrýchliť súťaže platené z verejných zdrojov.

„Po niekoľkých opatreniach na zrýchlenie súťaží, ktoré od 31. marca zavedie naša novela zákona o verejnom obstarávaní, prichádzame s ďalšou novinkou. Úrad dnešným dňom zmení prístup pri vydávaní tzv. predbežných opatrení, ktorými de facto zakazuje vyhlasovateľom súťaží robiť akékoľvek úkony v súťaži do momentu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Nový prístup úradu sa dotkne najmä konaní o námietkach, keďže práve pri nich vydáva predbežné opatrenia najčastejšie,“ vysvetlil Miroslav Hlivák.

Úrad vydáva tzv. predbežné opatrenie preto, aby chránil tak vyhlasovateľa súťaže, ako aj hospodárske subjekty pred neúčelným a nehospodárnym predkladaním ponúk v prípade, že úrad pri rozhodovaní o podanej námietke zistí rozpor v súťažných podkladoch so zákonom o verejnom obstarávaní.

„Od dnešného dňa budú mať vyhlasovatelia súťaží, v ktorých bude potrebné vydať predbežné opatrenie, možnosť čiastočne pokračovať v procese verejného obstarávania. To znamená, že niektoré úkony budú mať povolené. Ide o  úkony, ktoré súvisia s vysvetľovaním alebo zmenou súťažných podkladov a netýkajú sa namietaných skutočností, prípadne úkony súvisiace s predlžením lehoty na predkladanie ponúk.  Od tohto kroku očakávame zrýchlenie súťaží, a to najmä tých, ktoré sú financované z európskych zdrojov,“ dodal Miroslav Hlivák.

„Presne pred dvomi rokmi a mesiacom sme na tomto mieste otvárali prvé vysunuté pracovisko úradu v regióne Slovenska. Teší ma, že naša župa mohla sprostredkovať pomoc všetkým vyhlasovateľom súťaží v našom regióne, keďže zamestnanci úradu sú im k dispozícii a s ochotou vysvetľujú pravidlá nakupovania za verejné peniaze. Som rád, že s pánom predsedom Hlivákom sme sa mohli otvorene rozprávať aj pri tvorbe novely zákona o verejnom obstarávaní a že konštruktívny dialóg sa potvrdil aj v tomto prípade, keď úrad prichádza, aj v reakcii na pripomienky Banskobystrického samosprávneho kraja, s touto výraznou zmenou. Sľubujeme si od nej rýchlejší priebeh súťaží a klepnutie po prstoch všetkým, ktorí proces verejného obstarávania v minulosti svojimi obštrukciami dokázali zamraziť a následne predlžovať na dlhé mesiace. Ďakujem pánovi predsedovi Hlivákovi a jeho tímu, že naše pripomienky a návrhy z praxe akceptovali a pristúpili k nim v podobe takejto kľúčovej a dôležitej zmeny,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

„Združenie miest a obcí Slovenska s Úradom pre verejné obstarávanie už dlhodobo spolupracuje. Skupina expertov bola spolu s ÚVO pri tvorbe novej legislatívy a dnes budeme hovoriť o opatreniach, ktoré zrýchlia verejné obstarávanie, pretože keď sa namieta, častokrát sa stáva, že jednoducho verejné obstarávanie zostane stáť. Ale dnes je to opatrenie o tom, že kde sa namieta, tá časť verejného obstarávania jednoducho bude pozastavená, ale v ostatných činnostiach sa môže pokračovať. Je veľmi dôležité povedať to, že získame čas, čo je naozaj veľká devíza a všetky tie procesy sa samozrejme zrýchlia, čo vítame a podporujeme,“ uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

„Iniciatívu a snahu ÚVO vítame. Každý zmysluplný krok, ktorým sa zefektívni a urýchli proces verejného obstarávania, znamená  dobrú správu pre mestá. ÚMS verí, že proces verejného obstarávania prestane byť, objektívne, aj subjektívne, brzdou rozvoja našich miest,“ uzavrel Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska