Odbočky z rýchlostnej cesty nespĺňali podľa rozhodnutia Ministerstva dopravy normy pre križovatky.

Radvan4
Foto: Peter Knietel

Obyvateľov Radvane zaskočili betónové zábrany, ktoré uzavreli odbočku z rýchlostnej cesty R1 smerom na Zvolen. Komunikácia za čerpacou stanicou OMV skracovala prístup na sídlisko, po novom ju nebude možné využívať.

Podobný osud postihol aj odbočku pri benzínovej pumpe Slovnaftu na Zvolenskej ulici. Motoristi musia zo štvorprúdovej cesty zísť skôr, pokiaľ sa budú spoliehať na odbočku pri čerpacej stanici, prevezú sa až do Sielnice.

O zmenách rozhodlo Ministerstvo dopravy SR na návrh Národnej diaľničnej spoločnosti. Existujúce križovatky podľa nich nespĺňali dopravné normy a po porade Ministerstva vnútra SR, policajného zboru, ministerstva dopravy, mesta Banská Bystrica a NDS sa odsúhlasilo uzavretie týchto odbočiek.