Na Sládkovičovej ulici postavia jednopodlažný obchodný dom. Spoločnosť FI Development SK s.r.o. ho umiestni medzi bývalé Tesco a neďalekú, stále rozostavanú výškovú obytnú budovu. Výstavba by mala trvať od júna do decembra tohto roka.

Spoločnosť mieni investovať vyše päť miliónov eur a na dvojzmennú prevádzku obchodu zamestná približne 60 žien a 20 mužov. Väčšiu časť plánovaného obchodného centra zaberie supermarket s prevažne potravinárskym sortimentom. Miesto je vyhradené aj pre niekoľko menších nájomných plôch koncesionárov, ktorý budú dopĺňať obchodný sortiment. Technické podlažie, kancelárske priestory a sociálne zariadenia zamestnancov budú nadstavené nad malou časťou objektu. Strecha objektu bude plochá, takže výrazne neovplyvní výhľad z blízkych bytových domov.

Výstavba zahŕňa i 200 miestne parkovisko a nevyhnutné komunikácie. Vstup pre zákazníkov bude zo Sládkovičovej ulice, ale súčasný vjazd plánuje FI Development SK zrušiť. Z Nám. Ľ. Štúra sa totiž dá odbočiť len doprava, čo nevyhovuje podnikateľským zámerom v tejto lokalite. Kvôli dostupnosti z centra aj z Radvane preto plánuje spoločnosť vybudovať novú úrovňovú križovatku so zaraďovacími pruhmi. Z tejto križovatky bude prístup aj pre zásobovacie vozidlá, pričom zásobovací dvor bude v zadnej časti. Od ulice Sadová ho bude deliť sedem metrov vysoká oporná stena. Zásoby budú skladované v minimálnom množstve.

Ako uvádza zámer o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, spoločnosť považuje za pozitíva stavby „skvalitnenie služieb a navýšenie pracovných príležitostí priamo v obchodnom centre, aj nepriamo – ľudí zamestnaných pri doprave, nakládke a vykládke tovarov a iných obslužných činností. K negatívnym vplyvom môžeme priradiť nárast dopravy, ako osobnej, tak aj nákladnej.“ FI Development SK však deklaruje, že protihlukové opatrenia zabezpečia, že zvýšenú hladinu emisií a hluku, občania v blízkom okolí výrazne nepocítia.