Zástupcovia vedenia mesta vrátane primátora Jána Noska, poslanci mesta, zástupcovia Akadémie umení a Krajského pamiatkového úradu diskutovali v piatok v priestoroch radvanskej základnej školy so zúčastnenými obyvateľmi o budúcnosti kaštieľa Radvanských.

Radvanský kastielKaštieľ, ktorý má aktuálne od mesta v prenájme Akadémia umení, čaká rekonštrukcia z prostriedkov vyčlenených vládou. Takto získaný milión eur má byť prioritne využitý na opravu striech, ktoré sú v havarijnom stave, a na sanáciu suterénnych murív spôsobujúcich podmáčanie objektu. Akadémia umení sa bude ďalej uchádzať o podporu rekonštrukcie z eurofondov, kde sa predbežne počíta so sumou ďalších 7,5 milióna eur. Ako na stretnutí informovala predsedníčka správnej rady Akadémie umení Mária Seková, park pri kaštieli zostane po rekonštrukcii k dispozícii verejnosti a zamykať sa bude len na noc. Predstavitelia mesta ale vyjadrili názor, že existuje tiež možnosť vrátenia parku v okolí kaštieľa pod správu mesta, a to by sa následne uchádzalo o podporu jeho revitalizácie a obnovy so samostatným europrojektom na sumu okolo 1,5 milióna eur.

„Začiatok rekonštrukčných prác odhadujem s ohľadom na projektovú prípravu a verejné obstarávanie na september-október 2015, a dokončenie na jar 2016,“ uviedol Ján Barič, vedúci stavebného úradu mesta ohľadom prvej etapy rekonštrukcie.

Spomedzi návrhov prítomných obyvateľov k projektu zaujal napríklad návrh na zriadenie malého múzea bábkara Antona Anderleho v priestoroch zrenovovaného kaštieľa. Účastníci diskusie si mali možnosť pozrieť tiež krátky dokument historika a mestského poslanca Vladimíra Sklenku o minulosti kaštieľa a jeho vlastníkov.

Diskusia, ktorú v priestoroch Základnej školy na Radvanskej ulici usporiadalo zoskupenie mestských poslancov Banskobystrická alternatíva, otvorila cez podnety zúčastnených aj ďalšie aktuálne otázky života obyvateľov Radvane, ako problém kontroverznej stavby Tulipán, zrúcaniny Barczyovského kaštieľa, problému kriminality na Radvanskej ulici, uzavretia výjazdu z rýchlostnej cesty R1 či plánovanej výstavby protihlukových stien v tejto lokalite.