Priestory historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici patria v týchto dňoch výstave diel insitného umenia. Mesto pod Urpínom, pri príležitosti vernisáže malieb insitných umelcov z Kovačice, navštívila v sobotu, 9. júna 2012 veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku, J.E. Radmila Hrustanović.

Vernisáži umeleckých diel v budove Radnice predchádzalo prijatie, počas ktorého veľvyslankyňu privítal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Radmila Hrustanović ocenila výbornú spoluprácu Banskej Bystrice s mestom Kovačica, najmä v oblasti kultúry a vzdelávania. Primátor Peter Gogola tlmočil svoju ambíciu rozšíriť vzájomné vzťahy na ďalšie oblasti a to predovšetkým na prezentáciu obchodných a podnikateľských subjektov i zdieľanie príkladov dobrej praxe z predvstupového obdobia.

Predajná výstava obrazov Súčasná tvorba Galéria insitného umenia – Kovačica, potrvá vo foyeri radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici do 24. júna 2012. Ako na vernisáži zdôraznila kurátorka výstavy, riaditeľka Galérie insitného umenia Marija Raspir, diela kovačických umelcov, z ktorých do Banskej Bystrice osobne pricestovali, o.i. Zuzana Veresky, Pavel Hajko a Pavel Cicka, sú krásnym odzrkadlením života v malebnej mnohonárodnostnej obci ležiacej v úrodnej juhovýchodnej časti Vojvodiny. Kovačica je miestom, kde obyvatelia dodnes zachovávajú svoje ľudové tradície a pestrofarebné obrazy insitného umenia sú toho dôkazom.