Uplynulý piatkový podvečer sa pre mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z Banskobystrického kraja niesol v slávnostnej atmosfére.

V Banskej Bystrici ich Centrum dobrovoľníctva privítalo na slávnostnom oceňovaní Srdce na dlani 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, v spolupráci s novým predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja, Univerzitou Mateja Bela, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Regionálnym európskym informačným centrom.

V Cikkerovej sieni na Radnici sa 8. decembra zišlo viac ako 150 pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Slávnostnú atmosféru odovzdávania ocenení dotvoril aj univerzitný folklórny súbor Mladosť, pod vedením Martina Urbana.

Centrum dobrovoľníctva prijalo spolu 44 nominácií v 15 kategóriách a 12 aktivít bolo nominovaných v kategórii Obľúbená aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017. Samotné ocenenie – symbolické srdce na dlani, ktoré je dielom pána Barteka z UMB, dostalo 19 výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Príbehy ocenených sú silnými svedectvami o tom, že pomáhať iným môže a vie aj chlapec, ktorý umiera, či pani, ktorá celé desaťročia zápasí s ochorením.  Svedectvami o nenápadných, skromných ženách, ktoré denne pomáhajú ľuďom bez domova, či deťom rodičov v núdzi. Alebo idú ďaleko ďaleko za hranice svoje aj štátne a pomáhajú zachraňovať životy vo vojnách a konfliktoch, v situáciách, aké si tu nevieme ani predstaviť.

Ukazujú,  že na dôležité, potrebné a veľké veci netreba veľké organizácie, či davy. Aj dvaja ľudia, presvedčení o tom, že osudy odvlečených z domovov nesmú byť zabudnuté, vedia túto myšlienku denne zviditeľňovať pomocou malých pamätníčkov v uliciach.

Sú ľudia, ktorí nečakajú, kedy všetko okolo nás bude dokonalé, ale sami rozmýšľajú ako prispieť. A tak vymyslia čo s jedlom na internáte, ktoré nestíhajú zjesť, pomôžu opraviť mlyn, zrealizujú klzisko, splav alebo tábor pre deti, saunu či festival v obci, výlet pre seniorov, spoločné susedské akcie alebo prednášky o histórii. Iní majú schopnosť vidieť v starej nefunkčnej premietačke stroj, ktorý raz (možno o dlhé roky) bude opäť premietať pre tisíce ľudí.

Ocenení/é dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2017:

Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách

Eva Trepáčová

Irena Kišová

Matej Tóth, in memoriam

Zahraničné dobrovoľníctvo

Eva Kušíková

Dobrovoľník mesta Banská Bystrica

Andrej Čierny a Jakub Lunter

Dobrovoľníctvo v kultúre a umení

Ivan Školuda a Michal Jaso

Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity

Martin Cerovský

Marek Števonka a Juraj Vrbovský

Dobrovoľnícky PROJEKT ROKA

Alexandra Matiszová – Projekt Špajza

Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou

Maria Husar

Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania

Marta Mácelová

Dobrovoľníctvo v oblasti športu a v prospech životného prostredia

Martin Mikuška

Dobrovoľníčka do 30 rokov

Diana Ivanová

Seniorská dobrovoľníčka nad 50 rokov

Natália Ceglédyová

Koordinátorka dobrovoľníkov

Miroslava Vargová

Dobrovoľnícka aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017

Vdýchnime život na Karlovo! – Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS)

Príbehy jednotlivých ocenených sú dostupné na facebooku Centra dobrovoľníctva.

Poďakovanie organizátorov za podporu patrí tiež Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskému inštitútu mládeže – Iuvente a programu Erazmus+, Nadácii Slovenskej sporiteľne,  a mnohým mediálnym partnerom. Všetky nominácie s príbehom nájdete zverejnené na www.centrumdobrovolnictva.sk.