V stredu 11. júna sa v priestoroch Cikkerovej siene zišli subjekty, ktoré spolupracujú na projekte Barborská cesta s partnermi z Českej republiky a Rakúska a podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu v regióne.

_MG_6389Okrem prezentácie pripravovaného projektu Barborská cesta, ktorá ponúkla krátky, no obsažný prehľad o hlavnej myšlienke, plánoch a pokračujúcich prípravách, mali účastníci workshopu možnosť vypočuť si aj prezentácie zahraničných partnerov. Tí sa zamerali na podobné produkty cestovného ruchu, ktoré sú vo svojich krajinách už úspešne etablované. O Jánovej ceste (Johannesweg) rozprával prítomným zástupca Združenia Mühlviertler Alm Hans Gradl z Horného Rakúska. Podľa jeho slov je územie vyčlenené v projekte Barborská ceste predurčené pre ďalší rozvoj a nepochybuje teda o úspešnosti tohto projeku.

„Nedá sa ísť vedľa seba, už vôbec nie proti sebe. Dá sa ísť len spoločne,“ tak skonštatoval Hans Gradl potrebu spolupráce pri podobných projektoch, akými sú Johannesweg ale aj Barborská cesta.

O inej pútnickej ceste, tento raz v Českej republike, informovala prítomných zástupkyňa Záujmového združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metodeje Martina Janochová.
Zástupcovia mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR Stredné Slovensko a Občianskeho Združenia Banský región Terra Montanae sa zhodli na tom, že toto stretnutie malo veľký význam a prínos, nakoľko mali možnosť dozvedieť sa, ako problémy a otázky spojené s takýmto projektom riešili a úspešne vyriešili, naši zahraniční susedia.

_MG_6393„Barborská cesta predstavuje víziu produktu cestovného ruchu, ktorý spája samosprávu a subjekty podnikajúce v tejto oblasti. Banícku tradíciu nášho mesta pripomíname návštevníkom aj vďaka úspešnému podujatiu „Cisárska vizitácia baníctva“. Očakávame, že začiatkom budúcoročnej letnej sezóny privítame prvých turistov a zvýši sa tak počet prenocovaní, a teda aj príjem mesta z dane z prechodného ubytovania,“ konštatovala vedúca oddelenia cestovného ruchu na MsÚ Dana Drábiková.

Základnou myšlienkou Barborskej cesty je spojiť unikátne pamiatky baníctva, hutníctva, razenia mincí, spracovania drahých kovov, ako aj prírodné, kultúrne a religiózne pozoruhodnosti stredoslovenských baníckych miest. Vďaka nej budú môcť turisti spoznať kultúrne a technické bohatstvo nášho regiónu.