V Cikkerovej sieni Radnice sa v stredu 19. júna konalo ocenenie detí z materských škôl zapojených do projektu „Námestie očami detí“, ktorý vyhlásilo vedenie mesta Banská Bystrica. Zapojilo sa sedem materských škôl, zozbieraných bolo 79 výtvarných prác.

_MG_7691Námestie SNP dostane vďaka zelenému asfaltovému povrchu a zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (terás) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica novú tvár. Svoj pohľad na to, ako by malo Námestie SNP vyzerať, ponúkli aj deti materských škôl. Tie mali za úlohu výtvarne vyjadriť, ako by si predstavovali námestie. Mnohé z prác zapojených do tohto projektu ponúklo inšpiratívny a originálny pohľad. „Bolo veľmi náročné vybrať 16 najlepších prác. Všetky deti sa snažili a svojimi prácami poodhalili kúsok toho vzácneho detského videnia sveta, o ktorý sme my, dospelí, žiaľ, prišli,“ povedal primátor mesta Peter Gogola, ktorý spolu s výtvarníčkou Ľubicou Lintnerovou a Martinom Baníkom oceňoval detské práce.

Tento projekt je jednou z aktivít, ktoré mesto Banská Bystrica v spolupráci komunikačným koordinátorom zabezpečovania úloh v zmysle Memoranda o spolupráci pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov Martinom Baníkom, vyvíja v snahe zatraktívniť Námestie SNP a vytvoriť dôstojné centrum mesta. V nastavenom trende komunikácie s verejnosťou plánuje mesto pokračovať.

Svoje práce poslali deti zo siedmich materských škôl, a to z MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Tatranská 63, MŠ Družby 3, MŠ Radvanská 28, MŠ Radvanská 26, MŠ 29. augusta a MŠ Lazovná 32. Na oceňovaní sa zúčastnili deti spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi. Pre malých umelcov bolo pripravené prekvapnie – divadelné predstavenie Medené mesto v podaní Divadla Harry Teater.

Vystavené práce si záujemcovia môžu pozrieť v priestoroch Radnice do 30. 6. 2013.