Ocenenie CE•ZA•AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov – architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. Vlani do súťaže CE•ZA•AR 2011 architekti prihlásili celkovo 99 diel, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii ceny.

Ako sme vás už v októbri informovali, z ocenenia sa radovali aj banskobystrickí architekti…

Slovenská komora architektov prezentuje všetky prihlásené diela formou putovných výstav po celom Slovensku. Ako prvá bola verejnosti sprístupnená a slávnostne otvorená 4. novembra 2011 v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach, od 15. decembra 2011 bola sprístupnená v Považskej galérii umenia v Žiline návštevníkom Žilinského kraja. Návštevníkov Banskobystrického kraja pozývame na jej slávnostné otvorenie 2. februára 2012 o 17,00 hod. do priestorov Radnice Mesta Banská Bystrica na Námestí SNP č. 1. Výstava potrvá do 26. februára 2012. Z Banskej Bystrice poputuje ešte do Bratislavy a do Nitry.