Vo štvrtok 28. novembra sa v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutoční verejná prezentácia knihy Život ľudu detvianskýho.

Publikácia Život ľudu detvianskýho, s podtitulom Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí, je unikátnou sondou do života ľudí žijúcich na Podpoľaní v 19. storočí, presnejšie od vlády Jozefa II. do konca prvej svetovej vojny. Autor publikácie, historik Ján Golian, analyzoval populáciu žijúcu na takmer celom Podpoľaní. V polovici predminulého storočia tvorilo detvianske obyvateľstvo svojím počtom siedme najväčšie mesto na území dnešného Slovenska.

Na štvrtkovej prezentácii sa bude hovoriť aj o tom, čo v praxi znamenal laznícky spôsob života a vzdialenosť samôt od centra regiónu, lekárskej pomoci či kňazskej služby. Aké epidémie navštívili Podpoľanie, alebo koľko z narodených detí sa dožilo dospelosti. Reč bude aj o tom, že Detvania sa vďaka Andrejovi Sládkovičovi svojím výzorom a charakterom stali v romantickej literatúre ideálnym symbolom Slováka. Na začiatku 20. storočia sa však ich pozitívne hodnotenie zmenilo a boli opisovaní ako „mrcha ľudia“…

Kniha Život ľudu detvianskýho okrem množstva nových poznatkov spracovaných do podoby pútavého a zaujímavého textu, prináša desiatky dobových fotografií, farebných máp a ukážok maliarskej tvorby umelcov, ktorí pred vyše sto rokmi región navštevovali.

Prezentácia publikácie sa uskutoční vo štvrtok 28. novembra o 17:30 h v priestoroch Úradu BBSK na Námestí SNP.

Knihu Jána Goliana Život ľudu detvianskýho, s podtitulom Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí, vydalo Občianske združenie Society for Human studies, v spolupráci s Fondom na podporu umenia a s podporou ďalších partnerov. Vydanie knihy podporil Fond na podporu umenia.