Quantcast

Stredoslovenská galéria pozýva na sobotnú tvorivú dielňu k aktuálnej výstave Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017.

Výstava prezentuje aktuálnu tvorbu Milana Sokola, banskobystrického umelca a pedagóga Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB, realizovanej pri príležitosti autorovho životného jubilea. Vystrihnuté páskové fragmenty plechovíc prepletá do mozaiky (kvôli ich farebnosti a štruktúrnosti), popierajúc tak čitateľnosť prvotných reklám, aby im vtisol nový význam. Takáto forma materiálu sa pre neho stáva čiastkou – dokumentom – reality, „pixelom“ éry digitálnych záznamov reality. Z nich buduje novú/umelú realitu obrazu dávajúc jej esteticko-kompozičný poriadok. Súčasťou výstavy sú tiež ready-made vo forme mužských kravát komponovaných do foriem ženských šiat poľskej umelkyne Anny Nawrot, ktorej tvorba korešponduje s tvorbou Milana Sokola.

Na tvorivej dielni si návštevníci vyskúšajú prácu s obrazovou mozaikou. Prostredníctvom prepletania, rôznych možností komponovania a skladania jednotlivých pások, vytvorených z použitých reklamných letákov, odborných časopisov ako i textilných stužiek, budú mať možnosť recyklovať a „rozpixlovávať“ určené vizuálne obrazce a súčasne transformovať na nové obrazové formy.

Tvorivá dielňa je súčasťou druhého ročníka festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý organizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici. Festival prebieha od augusta do decembra 2017 a ponúka široký program v troch historických budovách galérie v centre mesta. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, tematizované prednášky, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. Novembrová dielňa pre verejnosť sa začne v sobotu 25. novembra 2017 o 13.00 hod. v Pretóriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.